sl Slovenščina

Delovna skupina , ki je v začetku delovanja ( dec 2013) identificirala cilje, ki jih želimo doseči se je osredotočila na:

-predstavitev dobrih praks držav, kjer zdravstveni sistem zagotavlja osnovne pravice vsem, nadgradnja pa je urejena v povezavi z vsemi deležniki ( bolnice, zdravniki, bolniki, zavarovalnice…)

Tokrat je bil s strani IBM predstavljen zdravstveni sistem švedske

-priprava dokumenta o stališčih, ki bo za začetek predstavil majhne spremembe v zdravstvu ( reforme), le te pa bi pripeljale do učinkovitejšega, transparentnejšega in bolniku prijaznega zdravstva

-organiziranje dogodka – AmCham Poslovnega zajtrka / Konference, kjer skupina predstavi cilje in strategijo za dosego učinkovitejšega zdravstvenega sistema