sl Slovenščina

Poročilo o pilotnem projektu prenosa izkušenj gospodarstva na študente na temo korporativna etika in transparentnost

Barbra Rudmann, sopredsedujoča DSKET, je izpostavila prioritete za letošnje leto, ki zajemajo aktivnosti za promocijo dobrih poslovnih praks in pristop k izobraževalnim institucijam /fakultete, privatne šole, zato je DSKET identificirala prioritetne izobraževalne inštitucije s katerimi bo DSKET stopil v kontakt ter opredelila načine sodelovanja.

Michele Leonardi, sopredsedujoči DSKET, je pri tem poudaril, da moramo prepričati mlade, da delujejo drugače kot večina, ki svoja neetična ali koruptivna dejanja opravičuje: “Saj se vedno in povsod tako dela!…”

Franc Vidic je izpostavil, da imajo na GEA College že v predmetniku predmet Poslovna etika in se strinjal, da moramo študentom podajati te vsebine na interaktivni način preko ljudi iz prakse, ki so prepričljivi in ne na klasični šolski način.

Zato je DSKET pripravila pilotni pojekt, ki smo ga 25. marca 2014 izvedli na Gea College z vsebino povezovanja in podajanja vsebin iz poslovne dobre prakse študentom. Barbra Rudmann in Michele Leonardi sta prva predavala študentom in na interaktiven način spodbudila razpravo.

Prioritetna lista izobraževalnih institucij, kjer bomo nadaljevali s projektom:

1. Pilotni projekt: Gea College

2. FDV Fakulteta za družbene vede

3. Ekonomska Fakulteta

4. Medicinska fakulteta v Ljubljani ina Mariboru

5. Farmacevtska fakulteta

6. Elektro-fakulteta

7. Pravna fakulteta

8. Pedagoška fakulteta

Poročilo o korakih Civilne iniciative Odprimo 15 tez KPK

Civilno partnerstvo Odprimo 15 tez za ničelno toleranco do korupcije

Čas je zrel za to – kdaj, če ne zdaj?

»Sistemsko korupcijo bomo odpravili, ko bomo združili politično voljo, znanje in široko podporo državljanov ter predvsem, ko bodo besede prešle v konkretna dejanja.«

Na tiskovni konferenci dne 4.2.2014 je civilna iniciativa predstavila analize odgovorov nosilcev političnih funkcij na poziv, da z jasnimi opredelitvami do 15 tez KPK javnosti predstavijo vse dejavnosti in načrte, s katerimi se že in se bodo v prihodnosti spopadali s korupcijo v Sloveniji.

Civilno partnerstvo sestavlja 14 civilnih organizacij (AmCham Slovenija, predsednik Matej Potokar, Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS), direktor Goran Forbici, Društvo Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije, predsednik Dušan Plut, Društvo Integriteta – Transparency International Slovenia, predsednica Simona Habič, Ekvilib Inštitut, direktor Aleš Kranjc Kušlan, Iniciativa ETHOS, Slovensko društvo Združenih narodov za trajnostni razvoj, vodja Andrijana Bergant, Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO), direktorica Anita Hrast, Mreža za družbeno odgovornost Slovenije, članica upravnega odbora Alenka Gačanovič, Slovensko društvo za odnose z javnostmi (PRSS), predsednik Iztok Verdnik, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, direktorica Vida Ogorelec, Zavod Ypsilon, direktorica Petra Kocjan, Združenje Manager, predsednik Dejan Turk, Združenje nadzornikov Slovenije, predsednik Borut Jamnik, Združenje slovenskih ustanov (ZSU), predsednik Tomaž Bole) , ki imamo več kot 10.000 članov. Kot izhodišče za učinkovit boj proti korupciji smo izpostavili 15 predlogov za odpravo sistemske korupcije, ki jih je objavila Komisija za preprečevanje korupcije. Iniciativa je združila stališče, da je za učinkovito odpravo korupcije potrebno partnerstvo med nosilci političnih funkcij, državnimi organi in civilno družbo.

Glavni cilj je redno spremljanje aktivnosti državnih organov pri oblikovanju in sprejemanju protikorupcijskih ukrepov.


Ker želimo odpreti dialog in aktivno prispevati k oblikovanju in sprejemanju protikorupcijskih ukrepov, smo državnim organom poslali odprto pismo (na spletni strani: http://partnerstvo15.org/. Partnerstvo pa vzpostavljamo z jasnimi opredelitvami do 15 tez KPK – zato smo najbolj odgovorne z javnim pismom pozvali, da se do konca januarja 2014 opredelijo do tez KPK in da javno predstavijo načrt aktivnosti, ki ga bomo vsi lahko