sl Slovenščina

Ljubljana, 21. februar 2023 – AmCham Komisija za prihodnost dela in izobraževanja je gostila mag. Sašo Štebe, Client Partner, Pedersen & partnerji, ki je specializirana za skrbne preglede vodstva in človeškega kapitala v procesih združitev in prevzemov.  

Pregled človeškega kapitala vsebuje pridobitev osnovnih informacij o zaposlenih, pregled organizacijske strukture in nadomestil ter nagrad, ki se jih podeljuje, hkrati pa pomaga razumeti sposobnosti, izkušnje in uspešnost zaposlenih v prevzetih podjetjih, kar pomaga pri kadrovanju ključnih ljudi, načrtovanju nasledstev in razvoju kariere (vodilnih) kadrov.

Na uspešnost združitve oziroma prevzema bistveno vplivajo zavzetost ljudi in vodstvo, organizacijska kultura podjetja, s katero se prioritetno začne ukvarjati takoj po prevzemu, in različna stopnja kulturne entropije. Ta se nanaša na količino energije v skupini, ki se porabi za delo, poleg tega pa je tudi merilo konfliktov in trenj v skupini.

Številna vprašanja in prispevki udeležencev srečanja pričajo ne samo o zavedanju pomena človeškega kapitala pri prevzemih in prodajah podjetij, pač pa tudi o lastnem izkustvu bistvenosti usklajevanja organizacijskih kultur, ki nastopi po združitvi.