sl Slovenščina

Civilno partnerstvo Odprimo 15 tez za ničelno toleranco do korupcije vztraja

Tiskovna konferenca, 22.4.2014

Izjava za medije

Zavzemamo se za normalizacijo družbe

»Sistemsko korupcijo bomo odpravili, ko bomo združili politično voljo, znanje in široko podporo državljanov ter predvsem, ko bodo besede prešle v konkretna dejanja.«

Govorniki na tiskovni konferenci so predstavili analize odgovorov nosilcev političnih funkcij na drugi poziv, da z jasnimi opredelitvami do 15 tez KPK javnosti predstavijo konkretne ukrepe in svoje aktivnosti ter načrte, s katerimi se že in se bodo v prihodnosti spopadali s korupcijo v Sloveniji.

Predstavili so tudi skupno analizo Civilnega partnerstva vladnih ukrepov za preprečevanje korupcije (t.i. Vladni akcijski načrt) in podali komentarje Organizacije v operativni skupini.

Prav tako so podali poročilo iz jutranjega srečanja z ministrom Virantom, ki je podpisnike Civilne Inciative Odprimo 15 tez povabil razgovor glede omenjenih tem in ukrepih njegovega ministrstva, ki ga je Vlada RS določila za aktivnega nosilca Vladnega akcijskega načrta za boj proti korupciji

Govorniki na tiskovni konferenci so bili:

mag. Ajša Vodnik, AmCham Slovenija

Nina Irt, AmCham Slovenija

Sonja šmuc, Združenje Manager

Tomaž Bole, Združenje slovenskih ustanov

Analiza odgovorov nosilcev političnih funkcij na drugi poziv Civilnega partnerstva Odprimo 15 tez KPK

Nina Irt, AmCham Slovenija, je v svojem uvodu novinarjem ponovno poudarila namen in cilj Civilnega partnerstva Odprimo 15 tez KPK: »Civilno partnerstvo Odprimo 15 tez je nosilcem političnih funkcij poslalo že drugo odprto pismo (na spletni strani: http://partnerstvo15.org/ ), s čimer želimo spodbuditi razpravo o sistemski korupciji v Sloveniji. Do sedaj nam je na prvo pobudo odgovorilo 6 ministrstev (navedeni spodaj), Predsednica vlade, predsednik Republike Slovenije, Predsednik DZ, Predsednik DS in predsedniki treh strank. Kot smo že zapisali, ugotavljamo, da so si med seboj odgovori vsebinsko in kvalitativno zelo različni – večina odgovorov je podana na načelni ravni in je izražena splošna podpora Civilni iniciativi in našemu boju proti korupciji.

Na drugo pobudo v odprtem pismu, ki ga je poslalo Civilno partnerstvo dne 25.3 2014, so se konkretneje odzvali še Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za delo, družino, sociale zadeve in enake možnosti, predsednik Državnega zbora Janko Veber ter predsednik Slovenske ljudske stranke Franc Bogovič, ki so se konkretneje opredelili do posameznih odprtih tez KPK in poročali o svojih aktivnostih v okviru Vladnega akcijskega načrta za odpravo korupcije v RS.

ANALIZA:

PREDSEDNIKI

Predsednica vlade

predsednik Republike Slovenije

Predsednik DZ

Predsednik DS

MINISTRSTVA

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ministrstvo za finance

Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Ministrstvo za kulturo

STRANKE

Nova Slovenija – Nsi

Socialni demokrati – SD

Slovenska ljudska stranka – SLS

Podrobnejšo vsebinsko analizo posameznih odgovorov najdete na spletni strani http://partnerstvo15.org/

Irtova je ponovno naštela vse podpisnike Civilnega partnerstva: »Civilno partnerstvo sestavlja 14 civilnih organizacij (AmCham Slovenija, predsednik Matej Potokar, Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS), direktor Goran Forbici, Društvo Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije, predsednik Dušan Plut, Društvo Integriteta – Transparency International Slovenia, predsednica Simona Habič, Ekvilib Inštitut, direktor Aleš Kranjc Kušlan, Iniciativa ETHOS, Slovensko društvo Združenih narodov za trajnostni razvoj, vodja Andrijana Bergant, Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO), direktorica Anita Hrast, Mreža za družbeno odgovornost Slovenije, članica upravnega odbora Alenka Gačanovič, Slovensko društvo za odnose z javnostmi (PRSS), predsednik Iztok Verdnik, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, direktorica Vida Ogorelec, Zavod Ypsilon, direktorica Petra Kocjan, Združenje Manager, predsednik Aleksander Zalaznik, Združenje nadzornikov Slovenije, predsednik Borut Jamnik, Združenje slovenskih ustanov (ZSU), predsednik Tomaž Bole) , ki imamo več kot 10.000 članov.«

Poudarila je, da so vsi podpisniki Civilnega partnerstva našli skupni imenovalec združenega delovanja v sodelovanju in vzpostavljanju zaveze ničelne tolerance do korupcije v RS.

Glavni cilj je redno spremljanje aktivnosti državnih organov pri oblikovanju in sprejemanju protikorupcijskih ukrepov – tudi preko tiskovnih konferenc za medije.

Več si lahko preberete na spletni strani Civilnega partnerstva odpiramo 15 tez http://partnerstvo15.org/

Prvi resni preizkus – ali se je politika sposobna umakniti iz upravljanja podjetij

Skupna analiza vladnih ukrepov za preprečevanje korupcije (t.i. Vladni akcijski načrt) in komentarji Civilnega partnerstva

Tako so govorniki analizirali vladne ukrepe za preprečevanje korupcije (t.i. Vladni akcijski načrt) in podali komentarji Civilnega partnerstva – posamezne točke Vladnega akcijskega načrta in komentarji Civilnega partnerstva v priponki.

Sonja šmuc, izvršna direktorica, Združenje Manager je pri tem podala kar nekaj poudarkov: »Pri sanaciji bančne luknje bi bilo pošteno, da se ozremo nazaj in pogledamo zakaj je do tega sploh prišlo.

Mag. Ajša Vodnik, izvršna direktorica, AmCham Slovenija je poudarila: »Strinjamo se, da je transparentnost nujna, vendar opozarjamo, da ne smemo zanihati nihala v drugo skrajnost – morda celo v škodo gospodarskim subjektom in celotnemu gospodarstvu. Predvsem se zavzemamo za normalizacijo družbe in za vzpostavitev okolja, ki ne omogoča negativnih izstopanj.

Vladni akcijski načrt za odpravo korupcije v RS je Vodnikova komentirala: »Z ukrepi Vlade smo zadovoljni, vendar bo prvi resen preizkus ali se je politika res sposobna umakniti iz upravljanja podjetij, imenovanje nadzornikov Slovenskega državnega holdinga (točka 5. Vladnega akcijskega načrta – več v priponki) »

Korupcija ima svojo ceno

Poročilo iz delovnega srečanja predstavnikov Civilnega partnerstva Odprimo 15 tez KPK z ministrom Gregorjem Virantom

Povabljeni v delovno skupino

Sonja šmuc, izvršna direktorica, Združenje Manager je povzela glavna sporočila, ki so jih predstavniki Civilnega partnerstva Odprimo 15 tez KPK dobili na jutranjem srečanju z ministrom Gregorjem Virantom, ki jih je povabil na delovni sestanek s svojo strokovno ekipo: »na srečanju z ministrom Virantom in njegovo strokovno ekpio smo dobili precej zagotovil, da se dejansko dela v smeri za odpravo korupcije v RS. Prav tako mora MNZ do 1. maja Vladi podati poročilo o aktivnostih na tem področju. Stvari so se tako seštele in dopolnile – s svojimi pobudami smo postali del te zgodbe. Zato smo s strani ministra Viranta povabljeni v delovno skupino, kjer bomo aktivno sodelovali in prispevali svoje znanje, energijo in voljo za ustrezne rešitve te pereče problematike. Istočasno smo prepričani, da bo Vlada znala pravilno oceniti kdaj je smotrno vključiti civilno družbo v pripravo zakonodaje. Kot smo ugotavljali skupaj z ministrom Virantom – korupcija ima svojo ceno – ne samo, da plačujemo dražje, temveč so njene posledice v padajočem zaupanju v državi, do sklenitve poslov prihaja v prevelikem časovnem intervalu, kaže se v notranjem odzivu gospodarstva, ki se odraža tudi v mednarodnem odnosu do nas. Korupcija izkrivlja sisteme delovanja in nas denormalizira

Ne pristajam na oceno, da smo najbolj skorumpirana država

Mag. Ajša Vodnik, izvršna direktorica, AmCham Slovenija je na vprašanje novinarke na rezultat odmevne ankete, da Slovenci sebe ocenjujemo kot najbolj koruptivno državo in da smo ujeti v sistemsko korupcijo, komentirala: »V splošnem opažam, da preveč govorimo o tem kako smo slabi. Iz perspektive, ki mi jo daje članstvo v Svetu AmChams in Europe, osebno ocenjujem, da korupcija v gospodarstvu ni na tako visoki ravni, kot jo izkazuje ta anketa. Preveč z lahkoto pristajamo na to, da smo najbolj koruptivni na svetu. Jaz osebno na to ne pristajam.«

Sonja šmuc, izvršna direktorica, Združenje Manager je dodatno argumentirala dvom v odmevno anketo o lastni oceni stopnje korupcije v Sloveniji: »Po dostopnih podatkih v anketo niso bili vključeni vodilni ljudje slovenskega gospodarstva, temveč drugi in celo tretji nivo managementa v podjetjih, kar lahko vrže povsem drugačno luč na rezultat ankete.«

šmucova je naredila povzetek zaveze Civilnega partnerstva za ničelno toleranco do korupcije v RS: »Skupna naloga je omejiti in postaviti pravila igre, ki zmanjšujejo možnost korupcije ter poskrbeti, da se teh pravil držimo. Dejansko je to stvar volje in odločitev tistih, ki so zadolženi za to, da sistem deluje. Navezala se je na citat, da je vsak posameznik kjerkoli na svetu enako nagnjen k korupciji – razlika med narodi je le , kaj se kje tolerira. In v Sloveniji smo tolerirali preveč odstopanj, zdaj pa je prišlo vse na plan v kratkem obdobju in se nam zdi, da smo bistveno slabši kot dejansko smo.«

»Nevladniki« pozdravljajo odziv Vlade na skupno pobudo Partnerstva 15

Tomaž Bole, predsednik Združenja slovenskih ustanov je v zaključku izpostavil: »Z vidika nevladne organizacije moram povedati, da si »nevladniki« že dlje časa prizadevamo za vzpostavitev dialoga in iskanja skupnega jezika z Vlado. Tokrat nam je uspelo vzpostaviti ta dialog v Civilnem partnerstvu Odprimo 15 tez KPK. Zato pozdravljamo dejstvo, da so se predstavniki Vlade odzvali na naše skupne pobude.«