sl Slovenščina

Prijavite se na natečaj!

Ameriška gospodarska zbornica- AmCham Slovenija praznuje 15. obletnico delovanja. Kot močna poslovna skupnost z že več kot 250 korporativnimi člani, želimo jubilej obeležiti in praznovati v sodelovanju z Vami, našimi člani.

S programom Best of the Best nameravamo med člani poiskati tiste, ki bodo skupaj z nami delili svoje najboljše prakse ter tako v slovenski prostor vnesli nova znanja in izkušnje. Verjamemo, da bo tak prenos dobrih praks pomenil tudi pomembno obogatitev širšega slovenskega gospodarskega prostora.

Na treh dogodkih Best of the Best bomo predstavili skupaj 15 najboljših praks iz treh različnih tematskih sklopov, ki jih bomo med člani zbirali s posebnim natečajem. Izmed njih bomo s pomočjo posebne komisije in udeležencev dogodkov izbirali zmagovalce vsakega posameznega tematskega sklopa, ki se bodo potegovali za nagrado Best of the Best, katero bomo podelili na slavnostnem dogodku ob praznovanju 15. obletnice.

Splošne informacije

Ameriška gospodarska zbornica – AmCham Slovenija je bila ustanovljena leta 1999 kot prostovoljna neprofitna organizacija. Danes zavzema položaj vodilne mednarodne poslovne skupnosti v Sloveniji, ki šteje že več kot 250 članov – med katerimi je mnogo največjih in najpomembnejših slovenskih in mednarodnih podjetij. Veseli in ponosni smo, da letos praznujemo obletnico -15 odličnih let našega delovanja, ki smo se jo odločili obeležiti skupaj z Vami, člani AmCham Slovenija. Vabimo vas k sodelovanju z Vašim prispevkom k petnajstim odličnim poslovnim praksam in k skupni predstavitvi le-teh širši poslovni javnosti.

Cilj

S programom Best of the Best želimo ob naši 15. obletnici izpostaviti in spodbujati dobro delo, ustvarjalnost in uspeh projektov, poslovnih praks članov, ki omogočajo ali pa so že doprinesli k spremembam na bolje in so lahko v vzor in navdih. Praznujemo skupaj z Vami- člani, osredotočeni na Vaše uspešne zgodbe – zavedamo se, da brez Vas, ne bi bilo nas.

Namen natečaja

Spodbujanje odličnosti in dobrih praks članov preko Vaših uspešnih zgodb in projektov. Vaš uspeh je naš pogon, praznovanje za nas pomeni praznovanje z Vami. Sodelovanje v Best of the Best je odlična priložnost za predstavitev in izpostavitev odličnega dela podjetij, ki ste člani AmCham Slovenija. Pričakujemo, da bo program deležen medijske podpore.

Časovnica

14. februar 2014: objava natečaja. Prijavi se lahko vsako podjetje, ki je član AmCham Slovenija.

20. marec 2014: rok za prijavo projekta /programa. Do konca meseca marca bo Komisija za članstvo ocenila vse ponudbe in izbrala pet najboljših iz vsake posamične kategorije.

Sledili bodo trije dogodki v treh različnih tematskih kategorijah in sicer:

April: Inovativnost (razvoj, nove prakse, uvajanje novosti…)

Junij: Motivacija ( HR, marketing, PR, korporativna komunikacija…)

September: Odprtost (mednarodno sodelovanje, povezovanje s konkurenco, komunikacija s kupci…)

Tri sklope (Inovativnost, Motivacija, Odprtost) smo zasnovali zelo široko kot osnovna tematska izhodišča. Na treh dogodkih bo v 10 minutnih predstavitvah s strani podjetij podrobneje izpostavljenih 5 projektov na dogodek.

Ob koncu vsakega dogodka bodo udeleženci lahko glasovali za zmagovalca posamezne kategorije, med tremi pa bomo na zaključni prireditvi ob 15.obletnici AmCham Slovenija izbrali enega zmagovalca.

Projekti

Podjetja se lahko prijavijo z enim ali več projekti, ki so bodisi še v teku ali pa so se že končali, na lokalni, nacionalni ali mednarodni ravni.

Prijave

Izpolnjeno prijavnico za sodelovanje v natečaju Best of the Best iz priloge pošljite na katarina.makovec@amcham.si, najkasneje do 20. marca 2014.

Ocenjevanje natečaja

Po zaključku natečaja bo AmCham Komisija za članstvo projekte ocenila in izbrala po največ pet najboljših projektov /programov v vsaki kategoriji, za katere bo ocenila, da izpolnjujejo pogoje in so znanilci sprememb ter model dobre prakse tudi za druga podjetja…in imajo kot taka potencialno vpliv na poslovno, lahko tudi širše okolje.

Po izboru 15 najboljših projektov iz teh sklopov, bodo le-ti na posebej določenih dogodkih ocenjeni s strani publike z glasovanjem.

Nagrada »Best of the Best«

Vsi projekti bodo predstavljeni v Yearbooku 2014 / 2015.

Zmagovalni projekti iz omenjenih treh kategorij bodo predstavljeni na zaključnem dogodku / praznovanju AmCham 15 odličnih let, med katerimi bo izbran zmagovalec – prejemnik Best of the Best nagrade.

Nagrada za zmagovalca:

  • Članarina za AmCham Slovenija v letu 2015
  • Izobraževanje za team (do 10 ljudi)
  • Vikend paket v New Yorku (za eno osebo)
  • Promocija v okviru AmCham Slovenija in celotne javnosti

Dodatne informacije

Za vse dodatne informacije o projektu / programu in nagradnem natečaju Best of the Best, se prosimo, obrnite na koordinatorko programa, Katarino Makovec, katarina.makovec@amcham.si, 040 766 999

Best of the Best Prijava na natečaj