sl Slovenščina
AmCham Young Leaders Club je nov projekt, namenjen vsem, ki so bili udeleženi in tudi uspešno zaključili program AmCham Young Professionals ProgramTM ter vsem, ki so vključeni v AmCham Mentor Program. Namenjen je ambicioznim in uspešnim voditeljem mlajše generacije, ki dajejo odličen zgled in postavljajo nove standarde na področju vodenja podjetij. Srečanja bodo potekala petkrat na leto. Namen srečanj je predvsem v medsebojni izmenjavi najboljših praks, novih idej, znanj in pozitivnih vibracij. Pobudo oziroma potrebo po tovrstnih srečanjih so izrazili nekateri posamezniki, ki so v povezovanju prek različnih programov in projektov v organizaciji Ameriške gospodarske zbornice – AmCham videli enkratno priložnost za mreženje. Velik pomen mreženja in izmenjave najboljših praks pa nedvomno vodita k uspešnim poslovnim odločitvam. Pomemben element programa bodo tudi družbeno odgovorni projekti.