sl Slovenščina

 

Četrtek, 6. april 2023, Ljubljana – Nov Izvršni odbor YLC si je za vsebinski okvir delovanja v naslednjih dveh letih izbral tematiko ESG (Environmental, Social, Governance). Na zadnjem dogodku smo v središče G postavili meritokracijo. Z nami so bili Lucija Sajevec, Infinite Pure Solutions in Katapult, dr. Maruša Gorišek, Inštitut za razvojne in strateške analize, in Aleš Lunder, Odvetniška pisarna Senica in partnerji. Pogovor je vodil Klemen Medved, Direktor projektov, Mercator in član Izvršnega odbora AmCham Young Leaders Cluba. Sogovorniki so se v dialogu s publiko strinjali, da je meritokracijo težko prijeti in definirati,  povezati jo moramo s pravimi vrednotami, da bo imela pozitiven vpliv v smeri pravične, transparentne in odprte družbe.

 

Lucija Sajevec:

»V multinacionalkah se mora zaposleni izkazati, da lahko nekam pride. Danes žal živimo v svetu, kjer je to prej izjema kot pravilo.«

Dr. Maruša Gorišek:

»Meritokracija je koncept promocije znanja posameznika in le eden od konceptov, ki z ostalimi mehanizmi soobstaja v družbi. Od prepleta s širšimi družbenimi okoliščinami je odvisno, kako se meritokracija kaže v družbi.«

Aleš Lunder:

»Meritokracija je lep cilj, ampak če nimamo podobnega izhodišča, je le mit.«

Klemen Medved:

»Meritokracijo lahko uporabimo kot orodje, ki nam pomaga ne samo pri poenotenju meril, temveč tudi pri spodbujanju, da univerzalne vrednote, kot so humanost, poštenost, pravičnost, ipd., dobijo večjo veljavo v družbi. Od vrednot in vedenj, ki jih meritokracija dejansko spodbuja, je torej odvisno, kakšen vpliv ima – pozitiven ali negativen. Zato ozavestimo, kaj dejansko spodbujamo in spodbujajmo tisto, kar je dobro za vse.«