sl Slovenščina

Gostje strokovnega posveta so izmenjali svoje poglede in izkušnje z enim glavnih snovalcev novega zakona Petrom Pogačarjem, generalnim direktorjem Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela, Ministrstvo za delo, družino,socialne zadeve in enake možnosti

V pogovoru je sodeloval tudi Miro Smrekar, so-predsedujoči AmCham Delovno pravni komisiji in direktor Adecco H.R. d.o.o. in predstavnica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andreja Toš Zajšek, ki je bila aktivno vključena v pogajanja in pripravo novega zakona.

Posvet je vodila Biljana Čamber Pavli, aktivna članica AmCham Delovno pravne komisije in odvetnica, Odvetniška pisarna Martelanc in Čamber Pavli.

Teme strokovnega posveta so bile:

Ali je nov Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1 prinesel učinkovitejšo prilagajanje razmeram na trgu? Je vzpostavljena večja notranja fleksibilnost in fleksibilnost trga dela? Bodo stroški za zaposlitev za nedoločen čas za delodajalca res manjši? Bodo postopki za poenostavitev sklenitve in prenehanja delovnega razmerja delovali v praksi?

Peter Pogačar je v svojem uvodnem delu izpostavil reformo trga dela ter razložil stanje na trgu dela v Sloveniji, cilje novega ZDR-1 in razloge za spremembe ter iskanje soglasja različnih deležnikov pri pogajanjih. Prav tako je pokazal na izzive za prihodnost.

Več o Strokovnem posvetu na temo: Nov Zakon o delovnih razmerjih in Reforma trga dela v prilogi spodaj.