sl Slovenščina

V času globalizacije, intenzivnega gospodarskega sodelovanja in številnih obstoječih in nastajajočih mednarodno pravnih režimov se vse bolj postavlja vprašanje do kod dejansko sega oblast države in kakšen vpliv imajo številni mednarodnopravni režimi na njeno suverenost. Zlasti je ta tema pomembna, ko gre za gospodarsko in politično manj vplivne države v globalni areni kot je Slovenija.

Junija je izšlo delo Svetovna trgovinska organizacija in državna suverenost (GV Založba 2013, 352 strani), ki daje odgovor na opisano problematiko, ki jo je avtorica dr. Irena Peterlin spretno postavila v kontekst mednarodnega javnega prava, gospodarske globalizacije in trgovinskih pravil, ki urejajo institucionalne odnose med državami na univerzalni ravni. Knjiga obravnava pravo WTO in državno suverenost v dobi intenzivnega gospodarskega povezovanja in globalizirane svetovne ekonomije. Avtorica je v obsežni monografiji strnila svoje znanstveno raziskovalno delo in praktične izkušnje, ki jih je pridobivala tako v slovenskem gospodarstvu kot v državah, ki so po mnenju mnogih »driverji« gospodarske globalizacij. Knjigi daje posebno referenco tudi spremna beseda dr. Wernerja Zdouca, direktorja sekretariata Pritožbenega telesa WTO, ki ni le visok mednarodni funkcionar, temveč tudi ugleden strokovnjak s področja mednarodnega trgovinskega prava in prava Svetovne trgovinske organizacije.

Cena knjige v prosti prodaji je 48 evrov (DDV vključen), člani AmCham-a pa imate 10-odstotni popust. Naročila lahko, sklicujoč se na članstvo, oddate na prodaja@gvzalozba.si ali prek faksa 01/3091 815.«