sl Slovenščina

Opozorili smo na neprimernost izjave PV in negativne posledice

V Ameriški gospodarski zbornici- AmCham Slovenija smo zaskrbljeni zaradi odločitve Vlade, da »zamrzne« privatizacijo. Slovenija si je težko pridobila zaupanje mednarodnih finančnih krogov. Postopki privatizacije, ki so že v teku, pa so za trenutne in potencialne vlagatelje pomemben indikator ali je država Slovenija primeren in varen kraj za naložbe. Jasno določena pravila igre, ki se jih je potrebno držati, sploh, ko procesi že stečejo, so ključna. Že sprejete odločitve in zaveze za privatizacijo morajo biti dosledno izvedene, saj sicer ogrožajo vse nadaljnje postopke in ponovno omajejo zaupanje v resnost naše države.

Sklep vlade je po našem mnenju v nasprotju z zakonom o SDH in predstavlja politizacijo gospodarstva. SDH bi moral postopke voditi samostojno in na podlagi ekonomskih kriterijev. Take odločitve in izjave Vlade so neodgovorne in žal škodljive. Posledice bodo veliko bolj dolgoročne in nezaželene kot se zdi na prvi pogled. Odrazijo se lahko v nižjih cenah ponujenih za deleže ali pa celo umiku vlagateljev.