sl Slovenščina

V dveh dneh bo svojo ponudbo predstavilo več kot 40 ponudnikov finančnih in drugih storitev. Obiskovalcem pa je na voljo tudi 35 okroglih miz, predavanj in predstavitev. Glavne teme: Prihodnost slovenskega finančnega trga; Kako uspešno investirati v kriznih časih; Poskrbite za varno prihodnost; Kaj moramo vedeti, preden investiramo v plemenite kovine; Kako izbrati pravo zavarovanje; Je pravi čas za alternativne naložbe?; Podjetna Slovenija – predstavitev možnosti za pridobitev povratnih in nepovratnih sredstev državnih inštitucij; Vzroki ter možen razplet finančne krize; Koliko dobička naj ustvarijo državna podjetja; Katere bodo najbolj vroče naložbe v naslednjih desetih letih… in še vrsto drugih zanimivih dogodkov.Vsa predavanja so brez kotizacije, obvezna je prijava na
www.revijakapital.com

Vstopnina: 8 EUR, 4 EUR (dijaki, študentje, upokojenci)

Vsi naročniki na revijo KAPITAL prejmete brezplačno VIP vstopnico, zato zanjo pošljite elektronsko pošto (irena.rosker@zalozbakapital.si) do 13. aprila.

Zaradi večjega zanimanja za nekatera predavanja in zasedenosti dvoran, boste imeli prednost na predavanjih tisti, ki se boste prijavili do petka, 13. aprila! Zadnji rok za prijavo na predavanja je 17. april.

VSA PREDAVANJA SO BREZ KOTIZACIJE, OBVEZNA JE PRIJAVA!

Pohitite s prijavo na www.revijakapital.com!

PROGRAM FINANČNEGA SEJMA KAPITAL 2012

SREDA, 18. APRIL

Dvorana 1

10.30 – 11.15 Nahajamo se šele v drugi tretjini naraščajočega trenda plemenitih kovin!

Ali je bila pretekla rast le posledica realnega razvrednotenja denarja in kaj vse bo vplivalo na cene zlata in srebra v prihodnje.

Predava: Peter Slapšak, direktor podjetja Elementum

Prijava

11.30 – 12.30 Nahajamo se pred veliko prelomnico. Zakaj je srebro pravi odgovor?

Pogled na trenutne svetovne gospodarske razmere in na trg srebra.

Predava: Thorsten Schulte, največji nemški strokovnjak za naložbe v srebro

Prijava

13.00 – 13.30 Na kaj moram biti pozoren preden investiram v plemenite kovine?

Katera so tveganja, kako jih prepoznati in kako se jim izogniti? Katera vprašanja si je priporočljivo postaviti pred vlaganjem v plemenite kovine?

Predava: Bojan Pravica, mednarodni premoženjski svetovalec

Prijava

14.00 do 14.45 »Pozitivne izkušnje pri življenjskem zavarovanju«

Predavata: Matija šenk, predsednik uprave KD Življenje in Miha Berkopec, direktor podjetja Concorde PS

Kombinacija premoženjskega svetovanja in razvoj inovativnega ter transparentnega življenjskega zavarovanja vezanega na sklade, se je izkazala za odlično kombinacijo, tako v očeh strank, premoženjskih svetovalcev, kot ponudnikov produkta.

Prijava

Dvorana 2

10.30 – 11.15 Ustrezno zavarovanje: pogoj stabilnosti tudi za malo in srednje podjetništvo.

Mag. Božo Emeršič, predsednik uprave Zavarovalnice Grawe d.d.

Kako lahko zavarovalnica podpre nastanek in razvoj majhnih, morda tudi družinskih podjetij? Na katera vprašanja si mora znati odgovoriti podjetnik pri ustanavljanju ali takoj po zagonu podjetja? Ali je zavarovanje strošek? In če je, kako ga zmanjšati, kako najti optimalno stroškovno učinkovitost zavarovanja…To so le nekatera izmed vprašanj, na katere bomo poiskali odgovore na predstavitvi ponudbe zavarovanj za mala in srednja podjetja Zavarovalnice Grawe.

Prijava

13.00 – 13.45 Zakaj bi za svoje zavarovanje plačevali več, kot je potrebno!?

Kako doseči optimum zavarovanj in naložb; Največje napake pri optimizaciji zavarovanj; Kakšne učinke lahko dosežemo in koliko lahko prihranimo; Kako daleč (lahko) gre zvestoba zastopniku ene zavarovalnice; Kako prepoznati in kako se izogniti bančnim posojilnim trikom; Kako se pravilno zavarovati in kaj je novega na trgu zavarovanj; Za in proti naložbenim življenjskim zavarovanjem.

Predavajo: Marina Sreš; Miha Vodopivec; Aleksander Djuratović, Finančna hiša, d.o.o.

Prijava

15.00 – 15.45 Je pravi čas za alternativo? Absolutno.

Na predavanju bomo predstavili strategijo absolutnega donosa ALTA ABS in pokazali, kako uspešen je varnostni sistem za obvladovanje tveganja naložb v praksi. Pokazali bomo tudi, kako lahko z ALTA ABS varno izkoristimo priložnosti na trgih in s pravočasnim prerazporejanjem sredstev med različnimi naložbenimi razredi učinkovito obvladujemo tveganje.

Predavata: Uroš Ožbolt, direktor upravljanja premoženja, ALTA Invest d.d. in Slavko Rogan, direktor upravljanja premoženja, ALTA Skladi d.d.

Prijava

16.00 – 16.45 Situacija na finančnih trgih in kako živeti s spremembami

Predavata: Andraž Grahek, direktor naložbenega sektorja KD skladov in mag. Luka Flere, CFA, pomočnik direktorja KD skladov

Za nami je viharno leto 2011 in spodbuden začetek 2012. Kakšen je pogled naprej? Avtorja se bosta posvetila trenutnemu okolju na kapitalskih trgih v luči zgodovinskega konteksta in primerjala vzorec okrevanja po krizi s trenutnim razpletom. Predstavila bosta privlačnost delniških trgov glede na ostale naložbe (obveznice, zlato), pogled na regijo ter druge dolgoročne strukturne trende, ki jih lahko uporabimo v zdravi naložbeni strategiji.

Prijava

Dvorana 3

11.00 – 12.30 Okrogla miza: Prihodnost slovenskega finančnega trga v kriznih časih

Udeleženci okrogle mize: Božo Jašovič, predsednik uprave NLB, France Arhar, predsednik uprave Unicredit Banke, Matjaž Rakovec, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, Matjaž Gantar, predsednik uprave KD Group, Andrej šketa, predsednik uprave Ljubljanske borze, Aleš škerlak, izvršni direktor Alta skupina d.d., Dr. Jože Mencinger, Ekonomska fakulteta Ljubljana

Vsebinski koncept: Kako bo slovenski finančni trg rešil krizo; So za vse res krive banke; Kako premagati kreditni krč; Kako bo in kako lahko država pomaga finančnim inštitucijam; Bodo zavarovalnice tudi v prihodnje tako uspešne; Kako obuditi od mrtvih slovenski kapitalski trg; kaj nas čaka letos in prihodnje leto.

Prijava

13.00 Otvoritev finančnega sejma KAPITAL 2012 in podelitev nagrad za NAJ finančnika, Naj direktorja in Naj podjetje

Prijava

17.00 – 18.00 Okrogla miza: Poskrbite za varno prihodnost

Predvideni gosti: predstavniki Alte, Triglav skladov, Zavarovalnice Grawe, Finančne hiše, Elementuma.

Predviden koncept okrogle mize: Kako ocenjujete finančno (ne) pismenost Slovencev, kaj je po vašem potrebno narediti na tem področju in kaj že počnete. Kako naj si stranke zagotovijo neodvisne informacije o ponudbi; Kaj morate obvezno vprašati pred sklenitvijo zavarovanja ali varčevanja; Kaj svetujete tistim, ki se odločajo za dolgoročno varčevanje; Konkretni primeri naložb za varno prihodnost; Kako se pravilno zavarovati….

Prijava

Dvorana 4

10.15 – 11.00 Borza in finance za začetnike

(Predavanja so namenjena predvsem dijakom in študentom)

Osnove trgovanja na borzi; Kako zaslužiti z delnicami? Kako se prvič lotiti trgovanja na borzi in kako se brezplačno preizkusiti v trgovanju (virtualni način): Kako prebrati borzno tečajnico? Kaj so borzni indeksi? Kje dobiti borzne informacije? Kratek slovar izrazov (borzni indeks, tečaj, donosnost, likvidnost, tveganje…); Delniški vzajemni skladi kot alternativa delnicam; Kaj svoje otroke učijo bogati starši, revni in pripadniki srednjega sloja pa ne?

Predava: Marko Ploj, licenciran borzni posrednik in licenciran zavarovalni zastopnik, Finančna hiša d.o.o.

Prijava

11.30 – 12.15 Zlato in plemenite kovine za začetnike

(Predavanja so namenjena predvsem dijakom in študentom)

Osnove trgovanja z zlatom in plemenitimi kovinami; Zlato kot plačilno sredstvo – lahko izpodrine denar? Kratek slovar izrazov; Kako skladiščiti zlato; Kaj je potrebno vedeti o nakupu naložbenega zlata; Je lahko zlato in srebro tudi naložba za varno prihodnost?

Predavajo strokovnjaki podjetja Elementum d.o.o.

Prijava

12.30 – 13.15 Borza in finance za začetnike

(Predavanja so namenjena predvsem dijakom in študentom)

Osnove trgovanja na borzi; Kako zaslužiti z delnicami? Kako se prvič lotiti trgovanja na borzi in kako se brezplačno preizkusiti v trgovanju (virtualni način): Kako prebrati borzno tečajnico? Kaj so borzni indeksi? Kje dobiti borzne informacije? Kratek slovar izrazov (borzni indeks, tečaj, donosnost, likvidnost, tveganje…); Delniški vzajemni skladi kot alternativa delnicam; Kaj svoje otroke učijo bogati starši, revni in pripadniki srednjega sloja pa ne?

Predava: Marko Ploj, licenciran borzni posrednik in licenciran zavarovalni zastopnik, Finančna hiša d.o.o.

Prijava

ČETRTEK, 19. APRIL

Dvorana 1

10.00 – 15.00 PODJETNA SLOVENIJA

10.15 do 10.55 Slovenski podjetniški sklad bo predstavil javni razpis Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – P1 2012, ki ga izvaja v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in za katerega bo MSP-jem v prvi tranši namenjenih cca. 30,5 mio EUR, skupno pa bo v letu 2012 na razpolago preko 80 mio EUR garancij.

Z garancijami za delno zavarovanje bančnih kreditov, ki predstavljajo od 60% do 80% višine najetega kredita, se želi omiliti prisotnost bančnega krča v podjetniškem sektorju. Z odobreno garancijo podjetja hitreje pridobijo bančni kredit, saj se znižajo zahteve po zavarovanju, za banko pa se zmanjša tudi stopnja tveganja. Hkrati pa krediti, ki koristijo garancijo Sklada, predstavljajo za podjetje tudi cenejši bančni vir, saj je obrestna mera subvencionirana in v trenutnih razmerah znaša 6 mesečni EURIBOR + 1,95%.

Predava: mag. Maja Tomanič Vidovič, direktorica Slovenskega podjetniškega sklada

Prijava

11.00 – 11.30 Subvencije in nepovratna sredstva Japti-ja v letu 2012

Kako in kdaj se prijaviti na razpise za Inovacijski, mentorski in procesni vavčer, na razpis za izvajanje nalog subjektov inovativnega okolja, na razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih. Kateri drugi novi razpisi bodo še na voljo podjetnikom v letu 2012?

Predava: Petra Drobne, JAPTI

Prijava

12.00 – 12.30 Nepovratna sredstva Eko sklada za sofinanciranje investicij za vzpodbujanje energetske učinkovitosti

Kateri ugodni krediti za racionalno rabo energije so že oziroma bodo na voljo v letu 2012, katere garancije in poroštva je mogoče dobiti

Predava: mag. Gregor Rome, Eko sklad

Prijava

12.35- 13.00 Ugodne spodbude Slovenskega regionalno razvojnega sklada v letu 2012

Predvideni javni razpisi, ki so oz. bodo v letu 2012 namenjeni podjetnikom, kmetom, občinam in projektom z območja, kjer živita avtohtoni narodni skupnosti. Poudarek bo tudi na novostih sklada, ki so predvidene v letu 2012, to je projektih pred-finaciranja, izvajanja regijskih garancijskih shem ter dodeljevanja posebej ugodnih spodbud (kombinacija nepovratnih in posojilnih sredstev) projektom na območju Pomurske regije.

Predava: Velislav Žvipelj, direktor Slovenskega regionalno razvojnega sklada

Prijava

13.00 – 15.00 Možnosti za individualna svetovanja podjetjem s strani Japtija, Podjetniškega sklada ter drugih inštitucij. (na info točkah)

Prijava

14.00 – 14.45 Ajpes – Nepogrešljivi deležnik pri zmanjševanju tveganj v poslovnem okolju

Zmanjšanje tveganj v poslovanju z bonitetnimi ocenami S.BON AJPES; Učinki obveznega večstranskega pobota obveznosti in predlogi za izboljšave; Pridobivanje podatkov o tujih poslovnih subjektih iz Evropske mreže poslovnih registrov prek spletnega portala AJPES.

Predavajo predstavniki AJPES-a

Prijava

15.00 – 15.45 Kako do povratnih in nepovratnih sredstev iz Slovenije in EU

Ste že naredili plan investicij za leto 2012? Poiskali vam bomo ustrezna povratna in nepovratna sredstva; Predstavili vam bomo, kako se izogniti pastem in vam pokazali učinkovito pot do razpisov. Kateri razpisi so trenutno na voljo in kaj vse lahko pričakujemo do konca leta. Kaj vse potrebujete za uspešen razpis?

Predava: Petja Hribar, Tiko pro, d.o.o.

Prijava

16.00 – 17.30 Drznite si sanjati! In končno zaživite svoje življenje!

Na predavanju boste spoznali 12 skrivnosti uspešnih ljudi, ki vam bodo pomagale, da postanete uspešni na vseh področjih .

Na predavanju se boste naučili, kako določiti prave cilje za svoje življenje in jih ovrednotiti, kako se prilagoditi novim okoliščinam, kako prepoznati in premagati ovire, kako uvideti nepotrebno, to odpraviti in pospraviti v preteklost, kako razviti svoje potenciale, kako poskrbeti za zdravje, notranji mir, srečo in zadovoljstvo v kriznih časih.

Predava: Smiljan Mori

Prijava

Dvorana 2

10.30 – 11.15 Nadzor tveganj (Risk& Money Management)

Večina udeležencev na borznem parketu se lahko dokaj hitro priuči uporabe fundamentalne ter tehnične analize in z njihovo uporabo začne dosegati bistveno boljše rezultate. Pri uporabi slednjih gre večinoma za racionalne odločitve in predvsem je važno razumevanje zakonitosti in upoštevanje pravil. Žal pa smo na finančnih trgih prevečkrat priča nenadnim in nepredvidljivim premikom in takrat je lahko že ena napaka usodna. V primeru, da se ti zgodi, da v kratkem času izgubiš npr. 40% svojega portfelja – pomeni, da nisi več „trader“ temveč „gambler“ ! Vsebina: 1. Tipi udeležencev na trgu, 2. Izbor pravilnega finančnega instrumenta, 3. Position sizing, 4. Risk to Reward ratio, 5. Uporaba Stop loss-a & Take profit-a.

Predavatelj: Alan Gregorec, Brokerjet

Prijava

12.00 – 12.45 Zakaj je lepo biti Flegma?

Pričakujemo lahko, da bodo upokojenci leta 2040 iz obveznega pokojninskega zavarovanja prejeli le še 30 % višine povprečne plače. Da se ne boste v najlepših letih življenja znašli v finančnih težavah, morate še pravočasno sprejeti odgovorno in varno odločitev. Kaj pomeni biti Flegma in kako vam lahko naložbeno življenjsko zavarovanje obogati pokojnino?

Predavata: Bojana Korošec, direktorica, ALTA Svetovanje d.o.o. in Nataša Kozlevčar, investicijska svetovalka, ALTA Skladi d.d.

Prijava

14.00 – 14.45 Investirati ali trgovati?

V današnjem negotovem okolju je težko natančno napovedati, kaj nas čaka jutri. Prav zato vedno več vlagateljev prehaja iz dolgoročnega vlaganja k aktivnejšemu trgovanju. Tega pa ne moremo osvojiti iz danes na jutri, zato večina prehodnikovpri iskanju pravega pristopa plača visoko “šolnino”. Da se plačilu šolnine izognete, smo za vas pripravili predavanje, ki daje odgovore na vprašanja: Kakšna je razlika med investiranjem in trgovanjem? Katere so najpogostejše napake pri aktivnem trgovanju? Kako pristopiti k aktivnemu trgovanju?

Predava: Miha Dvorzak, vodja oddelka TradePort

Prijava

Dvorana 3

11.00 do 12.00 Finančni sistem na preizkušnji! Vzroki, potek ter možen razplet sedanje finančne krize.

Sodelujejo: Mag. Tanja Popovič, samostojna finančna svetovalka; Mag. Miha Zavodnik, Abanka Vipa; Dr. Primož Dolenc, Fakulteta za management.Predstavitev treh empiričnih študij učinka ekonomske/finančne krize na finančni sistem tako v svetu, kot v Sloveniji. Predstavitev možnih posledic na razvoj finančnega sistema v bodoče. Aktualna dogajanja na finančnih trgih v luči reševanja evra.

Prijava

13.00 – 14.00 Ključne poslovne prioritete Agencije za upravljanje kapitalskih naložb pri upravljanju državnega premoženja

Ukrepi in aktivnosti, ki jih izvaja Agencija za upravljanje kapitalskih naložb za izboljšanje poslovanja državnih družb bodo pripeljali do boljših rezultatov poslovanja državnih družb. Že po enem letu delovanja je Agencija uvedla vse standarde upravljanja, ki jih pričakuje OECD in vključuje sistem tekočega nadzora nad rezultati poslovanja (poročanje), po transparentnih merilih oblikovanje organov nadzora in predvsem, izvajanje lastniškega pritiska in ambicioznosti glede zastavljenih poslovnih ciljev.

Predava: Matej Golob, član uprave AUKN

Prijava

15.00 – 16.30 Okrogla miza: Izkoristite investicijske priložnosti v kriznih časih

Predvideni gosti: Peter Jenčič, vodja upravljanja delniških naložb, Alta skladi d.d. Bojan Pravica, mednarodni premoženjski svetovalec: Igor Kušar, predsednik uprave Triglav skladi; Andraž Grahek, direktor naložbenega sektorja KD skladi, Alan Gregorec, Brokerjet in drugi.

Vsebinska zasnova: Kako in kam investirati v še vedno kriznih časih; Koliko visoke obrestne mere za depozite »ubijajo« druge naložbe; Rekordni donosi v prvih mesecih v ZDA, Nemčiji, zakaj je Slovenija še vedno na dnu?; Kako prilagoditi investicijsko politiko novim razmeram na trgu; Kako poskrbeti za preudarno investiranje; Katere investicijske priložnosti nas čakajo v prihodnje?

Prijava

17.00 – 17.45 Katere bodo najbolj vroče naložbe v naslednjih desetih letih – »New frontier« in »out of the box« investiranje.

Kje lahko že danes dobite 14 odstotne obresti na letni ravni za bančni depozit? Kje boste lahko kmalu kupili zemljo ob obali in jo dali za v 99 let v najem največjim hotelskim verigam na svetu, kot je to naredil Robert Kiyosaki na Havajih? Kakšne so priporočene naložbene strategije za investiranje na nihajočem delniškem trgu, ki nas čaka naslednjih 5 – 10 let? Zakaj ima srebro za naslednjih deset let 2 – 3 krat večji potencial od zlata?

Kako investirati v plemenite kovine, da se ne boste z njimi »opekli« kot ste se s skladi, delnicami in nepremičninami? Kako prodati svojo nepremičnino kljub »mrtvemu« trgu?

Predava: Andrej Bohinc

Prijava

Dvorana 4

10.15 – 11.00 Borza in finance za začetnike

(Predavanja so namenjena predvsem dijakom in študentom)

Osnove trgovanja na borzi; Kako zaslužiti z delnicami? Kako se prvič lotiti trgovanja na borzi in kako se brezplačno preizkusiti v trgovanju (virtualni način): Kako prebrati borzno tečajnico? Kaj so borzni indeksi? Kje dobiti borzne informacije? Kratek slovar izrazov (borzni indeks, tečaj, donosnost, likvidnost, tveganje…); Delniški vzajemni skladi kot alternativa delnicam; Kaj svoje otroke učijo bogati starši, revni in pripadniki srednjega sloja pa ne?

Predava: Marko Ploj, licenciran borzni posrednik in licenciran zavarovalni zastopnik, Finančna hiša d.o.o.

Prijava

11.30 – 12.15 Zlato in plemenite kovine za začetnike

(Predavanja so namenjena predvsem dijakom in študentom)

Osnove trgovanja z zlatom in plemenitimi kovinami; Zlato kot plačilno sredstvo – lahko izpodrine denar? Kratek slovar izrazov; Kako skladiščiti zlato; Kaj je potrebno vedeti o nakupu naložbenega zlata; Je lahko zlato in srebro tudi naložba za varno prihodnost?

Predavajo strokovnjaki podjetja Elementum d.o.o.

Prijava

12.30 – 13.15 Borza in finance za začetnike

(Predavanja so namenjena predvsem dijakom in študentom)

Osnove trgovanja na borzi; Kako zaslužiti z delnicami? Kako se prvič lotiti trgovanja na borzi in kako se brezplačno preizkusiti v trgovanju (virtualni način): Kako prebrati borzno tečajnico? Kaj so borzni indeksi? Kje dobiti borzne informacije? Kratek slovar izrazov (borzni indeks, tečaj, donosnost, likvidnost, tveganje…); Delniški vzajemni skladi kot alternativa delnicam; Kaj svoje otroke učijo bogati starši, revni in pripadniki srednjega sloja pa ne?

Predava: Marko Ploj, licenciran borzni posrednik in licenciran zavarovalni zastopnik, Finančna hiša d.o.o.

Prijava