sl Slovenščina

Na redni letni generalni skupščini AmCham Slovenija, ki je tokrat potekala virtualno, smo dobili štiri nove člane Sveta guvernerjev. Za dveletni mandat v Svetu guvernerjev so bili izvoljeni Beno Ceglar, Edvard König, Michele Leonardi in Zooullis Mina.

Za nove člane Sveta guvernerjev so kandidirali Beno Ceglar, generalni direktor, NIL d.o.o., Edvard König, podjetnik in ustanovitelj, EKWB, in Zooullis Mina, glavni direktor Pivovarne Laško Union d.o.o., za nov dveletni mandat pa se je potegoval Michele Leonardi, izvršni direktor, IBM Slovenija. Vsi štirje so dobili zadostno podporo članov AmCham Slovenija in bodo za mandat dveh let postali člani Sveta guvernerjev.

V svojem nagovoru članom AmCham Slovenija je Beno Ceglar povedal, da moramo kot država iskati prednosti in prihajati do priložnosti, ki se skrivajo v izzivih, s katerimi se vsakodnevno soočamo. Povedal je, da se veseli poglobljenega sodelovanja in ter iskanja novih rešitev in priložnosti s člani poslovne skupnosti AmCham Slovenija. Edvard König je dejal, da si želi, da bi imeli v Sloveniji več hitro rastočih podjetij, in jih pozval, naj skočijo na mednarodne trge, naj se ne bojijo in ne iščejo popolnosti. “Dovolj je biti ‘dovolj popoln’,” je povedal.

Michele Leonardi je izrazil prepričanje, da mora poslovna skupnost v tem trenutku največ pozornosti nameniti ljudem, da jih razumemo, vidimo njihove potrebe in jih razvijamo, ter poslovnim partnerstvom in odnosom v teh partnerstvih. “Moramo biti transparentni, pošteni do poslovnih partnerjev in delati etično,” je povedal. Zooullis Mina pa je dejal, da je poslovna skupnost v Sloveniji dovolj majhna, da se v njej vsi poznajo, in tudi dovolj velika, da pusti vtis. “Negujte in ohranjajte to poslovno skupnost še naprej, predvsem pa preverite, če lahko vezi še okrepite, da bomo še močnejša skupnost, ki bo v Sloveniji pustila pečat,” je dejal.

Blaž Brodnjak: Povezujemo za prihodnost

Člane AmCham Slovenija je na virtualni skupščini nagovoril predsednik AmCham Slovenija, Blaž Brodnjak. Povedal je, da je zelo ponosen, da je AmCham Slovenija uspelo predstaviti celoten program, kot so si ga zamislili pred dvema letoma ter uvedli številne nove tematike. Sam je najbolj ponosen na program AmCham Young Professionals, kjer prepoznavajo mlade liderje prihodnosti in jim dajejo priložnost za osebno rast. Sicer pa je kot glavno nalogo AmCham Slovenija izpostavil povezovanje. “AmCham je največji zagovornik tega in borili se bomo še naprej za vse stebre družbe za boljšo prihodnost. AmCham Slovenija je naša zbornica in po svojih najboljših močeh naj bo tista, ki Slovence povezuje na najboljši način in za prihodnost,” je povedal.

Delo bomo usmerjali v duhu kulture dialoga

Novim članom Sveta guvernerjev je čestitala in jih pozdravila tudi generalna direktorica AmCham Slovenija in podpredsednica AmChams in Europe, mag. Ajša Vodnik. Ob tem se je za dosedanje predano delo in podporo, ki so ju izkazali v dveh dvoletnih mandatih, zahvalila guvernerjem, ki se jim je iztekel štiriletni mandat, Iztoku Klančniku, Vanji Hrovat in Vanji Lombar.

Leto od zadnje skupščine je bilo drugačno in nenavadno. Ponosna in hvaležna sem, da smo ga kot organizacija preživeli tako dobro, še bolj pa sem ponosna in hvaležna, da smo lahko skupaj z našimi člani naredili toliko dobrega. Zavedamo se, da je leto pred nami zahtevno in da bomo morali zelo jasno izpostaviti prave teme in zahteve gospodarstva. Začeti bo potrebno s kulturo dialoga in v duhu le-tega bomo usmerjali naše delovanje,” je ob redni letni skupščini še povedala Ajša Vodnik.

AmCham Slovenija nadaljuje svoje začrtano delo

Delo AmCham Slovenija je ekipa članom predstavila v virtualni obliki. AmCham Slovenija, ki ima trenutno več kot 400 članov, slovenskih in mednarodnih podjetij, svoje delovanje še vedno usmerja v štiri stebre – dogodki in mreženje, zagovorništvo, platforma Young in mednarodno sodelovanje. V preteklem in prihodnjem letu bomo v AmCham Slovenija iskali nove načine in poti mreženja in povezovanja ter tako krepili medsebojno povezanost, ključne teme zagovorništva bomo še naprej komunicirali z odločevalci in širšo javnostjo, v pričakovanjih poslovne skupnosti pa želimo biti še bolj odločni in jasni. Platforma YOUng je naš prispevek k lepši Sloveniji, Evropi in svetu, štirje programi in »think thank« v okviru platforme pa sredstvo za opolnomočenje mladih in vračanje družbi, v okviru mednarodnega sodelovanja pa pomagamo pri konkretnem razvoju trga za podjetja, vstopu za investitorje in smo sedež krovne organizacije AmChams in Europe za 44 evrazijskih držav.