sl Slovenščina

Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS), ena največjih in najbolj kredibilnih nevladnih organizacij v Sloveniji, letos praznuje 60-letnico svojega obstoja.

ZPMS, ki združuje 122 društev in zvez prijateljev mladine iz cele Slovenije, je širši javnosti poznana po številnih programih; med njimi omenjava nekatere najvidnejše: Otroški parlamenti, Mladi raziskovalci zgodovine, Evropa v šoli, Tom telefon za otroke in mladostnike, Mladi in otroci ne priznajo meja, Varna raba interneta, Središče ZIPOM – Središče za zagovorništvo in informiranje otrok in mladostnikov, Teden otroka ter socialno – humanitarni programi: Botrstvo, Pomežik soncu, Siti besed – September 2013, Skupaj večji od neba ….

Značaj praznovanja obletnice bo tudi humanitaren; zbirali (tudi z SMS donacijami) bomo sredstva za TOM telefon, edini splošni telefon za otroke in mladostnike, ki je že 23. leto zvesti sopotnik otrokom in mladostnikom na poti v odraslost; visoko usposobljeni svetovalci – prostovoljci svetujejo, poslušajo, tolažijo in se pogovarjajo z otroki. Ker jim je mar in ker so otroci mnogokrat sami, v stiski, na razpotju.

Veseli bomo, če se nam boste pri tem plemenitem dejanju pridružili. Lepo vas prosimo, da nam sporočite, če lahko računamo na vašo podporo. S spoštovanjem in lepimi pozdravi,

Darja Groznik, univ. dipl. psih. Karin Elena Sánchez, univ. dipl. oec.

Predsednica ZPMS Generalna sekretarka ZPMS

karin.elena.sanchez@zpms.si

tel: + 386 12396 720