sl Slovenščina

Načela prvič javno predstavljena na AmCham Poslovnem zajtrku, 6. junija 2014, LjubljanaSlovenija se je znašla na razpotju. Medtem, ko se kažejo prvi znaki okrevanja gospodarstva – tudi kot rezultat prizadevanj odhajajoče vlade za stabilizacijo bančnega sektorja – bodo volivci ponovno morali na volišča. Kdorkoli bo sestavil novo Vlado se bo moral soočiti z dolgim seznamom nujnih strukturnih in gospodarskih reform, ki lahko ob pravi izvedbi končno popeljejo državo na pot gospodarskega razcveta in rasti.

Ameriška gospodarska zbornica v Sloveniji – AmCham Slovenija povezuje preko 260 podjetij, združenih s skupno željo, da bi Slovenija končno uresničila svoj potencial prvovrstne naložbene destinacije in odličnega partnerja gospodarstvu, slovenskim, ameriškim in tujim podjetjem. Želimo si sodelovati z vsemi političnimi strankami, zato da bi ponovno vzpostavili zaupanje vlagateljev v slovenski prostor in podprli strategijo, ki bi dolgoročno unovčila potencial Slovenije. V presojo in javno razpravo ponujamo naslednjih pet načel o tem, kako bi lahko prihodnja slovenska Vlada pospešila gospodarsko okrevanje države in izboljša življenjski standard za vse slovenske državljane.

· Zagotovitev transparentnosti: Vlagatelji pričakujejo enake konkurenčne pogoje, ko razmišljajo o poslovanju v Sloveniji – ali vstopu na katerikoli trg. Izkoreniniti moramo kakršnokoli obliko korupcije iz postopka javnega naročanja in odločno zaščititi popolno transparentnost državnih razpisov ter s tem ustvariti trdne temelje za tuje naložbe.

· Pospeševanje privatizacije: Prevlada države v gospodarstvu je zavrla dolgoročno konkurenčnost, onemogočila možnost za sodelovanja tujih vlagateljev ter oslabila korporativno upravljanje. Pozivamo bodoče slovenske voditelje k hitremu in pametnemu izvajanju jasne strategije za privatizacijo državnega premoženja, kjer bo le-to mogoče. Odločitve in zaveze za privatizacijo morajo biti dosledno izvedene.

· Racionalizacija javnih financ: Konsistenten davčni sistem bi zmanjšal tveganje investitorjev in odprl nove možnosti za privabljanje tujega kapitala. Celovita pokojninska in zdravstvena reforma bi dodatno okrepili zaupanje vlagateljev, da Slovenija lahko učinkovito upravljanja javne finance. Po drugi strani visoka obdavčitev plač in visoki socialni prispevki predstavljajo tveganje za umik visoko kvalitetnih in visoko kvalificiranih delovnih mest v druge države. Pametna pravna ureditev je smiselna, ne pa tudi nepotrebna birokracija.

· Okrepitev upravljanja podjetij: Vsako podjetje v Sloveniji mora imeti strokovno vodstvo, ki sprejema odločitve brez političnega vmešavanja. Novo vlado pozivamo, da dosledno postavi na prvo mesto strokovnost – ne glede na strankarsko pripadnost – pri iskanju najboljšega vodilnega kadra in nadzornikov državnih podjetji. Uporabiti moramo izjemen potencial slovenske visoko kvalitetne delovne sile pri ustvarjanju delovnih mest z visoko dodano vrednostjo.

· Okrepitev bančnega sektorja: Davkoplačevalci so leta 2013 že prispevali deset procentov nacionalnega dohodka za rešitev bančnega sektorja in v izogib mednarodni pomoči. Ob okrevanju bančnega sektorja je potrebno dosledno zaščititi njihove samostojne odločitve do kreditiranja izključno na podlagi strokovnega določanja tveganja, brez zunanjega pritiska ali vpliva.

Kot predstavniki mednarodne poslovne skupnosti in Ameriške vlade, smo zavezani k uspehu Slovenije in prepričani, da lahko zgornja načela postavijo dobre temelje za dolgoročno rast. Veselimo se sodelovanja z novimi slovenskimi voditelji za uresničitev teh načel in za soustvarjanje Slovenije, ki naj postane gospodarski zgled za regije Srednje Evrope in širše.