sl Slovenščina

Na redni letni Generalni skupščini AmCham Slovenija, ki je potekala v sredo, 19. septembra 2018, so prisotni člani izvolili tri nove člane Sveta guvernerjev. To so postali Barbara Domicelj, generalna direktorica Microsofta Slovenija, mag. Tomaž Lanišek, MBA, direktor podjetja Knauf Insulation, in Matej Zavrl, glavni direktor Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o.


Za nove člane Sveta guvernerjev so kandidirali Barbara Domicelj (generalna direktorica Microsofta Slovenija), mag. Tomaž Lanišek, MBA (direktor podjetja Knauf Insulation), in Matej Zavrl (glavni direktor Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o.). Vsi trije so dobili zadostno podporo članov AmCham Slovenija in bodo za mandat dveh let postali člani Sveta guvernerjev.


Barbara Domicelj je v svoji predstavitvi povedala, da je Microsoft Slovenija že od vsega začetka dober partner AmCham Slovenija in da si skupaj prizadevata, da bi Slovenija postala referenčna država, kjer bi lahko resnično spreminjali stvari. Matej Zavrl je povedal, da je Goodyear član AmCham Slovenija že od njegove ustanovitve in da povsem delijo vse AmChamove vrednote. "Še vedno bomo spodbujali sodelovanje, strast, agilnost in integriteto, saj je to izjemnega pomena in še vedno vidimo veliko prostora za izboljšave," je dodal. Tomaž Lanišek, ki je bil tudi prvi AmCham Top Potential of the Year, je povedal, da tudi v Knauf Insulation podpirajo AmCham Slovenija in njegovo delo, še posebej pa je izpostavil platformo AmCham Young in Partnerstvo za spremembe, katerih pomemben del je tudi sam že od vsega začetka.


Na vprašanje Ajše Vodnik, s katero AmChamovo vrednoto se lahko najlažje poistovetijo, je Tomaž Lanišek odgovoril zaupanje, Domicljeva in Zavrl pa sta izbrala sodelovanje.Pregled dela in smernice za naprej

Mag. Ajša Vodnik je nato skupaj z ekipo predstavila delo zbornice v preteklem letu in podala smernice za naprej. AmCham Slovenija, ki ima trenutno 372 članov, slovenskih in mednarodnih podjetij, je v preteklem letu svoje delovanje usmerila v štiri stebre – dogodki in mreženje, zagovorništvo, platforma Young in mednarodno sodelovanje.


Platforma Young, ki je v lanskem letu doživela oblikovno in vsebinsko prenovo, si bo prizadevala za še bolj aktivno in drzno spodbujanje mladih voditeljev naslednje generacije. Letos je vpisana že 9. generacija AmCham Young Professionals, v okviru programa European Experience in the Green Heart of Europe je letos v Slovenijo prvič prišlo osem ameriških študentov, ki so se pridružili tudi Summer Economics Institute, nadaljuje se tudi mentorski program in delo Snežne kepe, AmCham Young Leaders Club pa je dobil upravni odbor, Young Leaders AmChampions, ki bo usmerjal delo kluba in delal na družbeno odgovornih projektih.


Vita Godec, AmCham Top Potential of the Year 2018, ki bo v skladu s statutom AmCham Slovenija prevzela vlogo predstavnice mladih v Svetu guvernerjev, je v svojem govoru izpostavila, da je platforma AmCham Young skupnost aktivnih, prizadevnih in znanja željnih posameznikov, ki si želijo novih priložnosti in so pripravljeni spreminjati svet. "AmCham Young je priložnost za vse mlade, ki si želijo nekaj več, da pomagajo podjetjem pri doseganju odličnosti. Vključite nas mlade kar se da aktivno, naši rezultati bodo govorili sami zase," je povedala Vita Godec.Na področju zagovorništva se bo delo šestih komisij in dveh delovnih skupin nadaljevalo na treh področjih, ki jih v AmCham Slovenija prepoznavamo kot ključne, in sicer talenti in prihodnost dela, kakovost bivanja in referenčna država. S programom Partnerstvo za spremembe bomo nadaljevali v 5. krog, k sodelovanju pri reševanju izzivov povabili udeležence s strani gospodarstva, javne uprave in širšega javnega sektorja, nevladnih organizacij ter znanstvene sfere, znova izmenjali zaposlene med javnim sektorjem in gospodarstvom ter uvedli pilotni projekt Partnerstva za spremembe Business.


Na področju mednarodnega sodelovanja AmCham Slovenija še vedno predstavlja vstopno točko za slovenska podjetja, ki si želijo prodreti na ameriški trg, in odpreti vrata investitorjem v Slovenijo. Tudi v prihodnjem letu bomo organizirali poslovno-razvojno delegacijo v ZDA in še naprej krepili odnose z Američani slovenskih korenin.


Člani so na Generalni skupščini potrdili tudi dvig letne članarine (za korporativne člane, podjetnike in neprofitne člane) za 10 odstotkov. 


Ob koncu redne letne Generalne skupščine so si vsi zaželeli uspešno delo še naprej, pred AmCham Slovenija pa je aktivno leto z željo po še več sodelovanja, spodbujanja optimizma in ustvarjanja novih priložnosti.


Fotografije z dogodka si lahko ogledate na naši Facebook strani