sl Slovenščina

AmCham Slovenija je v torek 21. maja organizirala posebno srečanje s kandidatom za rektorja Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivanom Svetlikom. Srečanje, kjer je prof. dr. Ivan Svetlik med drugim predstavil svoj program, so se udeležili predstavniki gospodarstva in udeleženci programa AmCham Young ProfessionalsTM.

Glavna tematika srečanja je bila povezovanje gospodarstva in Univerze, udeleženci pa so se v pogovoru dotaknili tudi odgovornosti študentov, kvalitete pedagoškega in raziskovalnega dela, nujnosti povezave z mednarodnim okoljem in vprašanja pomena vloge Univerze za razvoj Slovenije.

Strinjali so se s prof. Svetlikom glede temeljev njegovega programa, mu podali nekaj novih predlogov ter mu ponudili konkretno pomoč v njegovem mandatu, saj so se enotno strinjali, da ima Univerza v Ljubljani še veliko neizkoriščenega potenciala.

Volitve za novega rektorja bodo potekale 18. junija, rezultati volitev pa bodo znani dan kasneje.