sl Slovenščina

10. let po »11. septembru« smo spregovorili o »Business Continiuty Plan« – »Načrt neprekinjenega poslovanja«, ki je odgovor na mnoga vprašanja za varno prihodnost podjetij tudi v Sloveniji. Na pobudo vodje AmCham Komisije za okolje in prostor, mag. Maje šušteršič, smo organizirali Professional Update, kjer so govorniki predstavili osnove BCP in primer dobre prakse podjetja, ki ima izdelan globalni in lokalni BCP načrt neprekinjenega poslovanja. Posebni gost je bil gospod Thomas Schildbach, Manager Business Continuity, Goodyear Dunlop EMEA. Namen tokratnega Professional Update je bil spodbuda podjetjem v Sloveniji o primernosti in pomembnosti izdelave takšnega plana.

Več o govornikih:

1. Mag. Maja šušteršič, vodja oddelka zavarovanje znotraj Pravnega področja, PETROL d.d., Ljubljana

– Predstavila je osnove načrta neprekinjenega poslovanja, zakaj ga potrebujemo in kaj z njim pridobimo ter pozicioniranje upravljanja sistema neprekinjenega poslovanja z drugimi modeli in sistemi. Ob proučevanju tematike je pridobila zanimive informacije o podjetjih, ki so poslovala v WTC in ki so imela izdelan takšen plan.

– Namen njene predstavitve je osveščanje podjetij v Sloveniji, da ta načrt izdelajo.

2. Thomas Schildbach, Manager Business Continuity, Goodyear Dunlop EMEA

– Predstavil je konkretni primer dobre prakse korporacije Goodyear, ki ima izdelan globalni in lokalne Business Continuity Plane – na tem seminarju je predstavil tudi primer lokalizacije plana za Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o.

3. Marko Križan, vodja odseka za premoženjska zavarovanja, Generali Slovenija,

– Predstavil je njihove ocene podjetij, ki imajo ta plan izdelan ter posebne kriterije in pogoje, ki jih ima zavarovalnica do teh podjetij – kot stimulacija podjetjem, ki tega plana še nimajo s poudarkoma, zavarovalnice upoštevajo BCP pri oceni nevarnosti in da so zavarovanci upravičeni do določenih popustov v primeru ustreznega BCP-ja.

Posebna zahvala IBM Slovenija d.o.o. in Generali Zavarovalnica d.d., sponzorju dogodka.