sl Slovenščina

»Danes imamo vse. Edini problem smo lahko le mi sami!«

(Japec Jakopin)

O močni vsebini današnjega AmCham Poslovnega zajtrka »Intelektualna kreacija in inovativnost sta lahko prednost Slovenije« so razpravljali vrhunski in ugledni slovenski in tuji gostje, ki so iskali odgovore na vprašanja:

Kako od invencije do inovacije in posledično do poslovnih priložnosti? Kako od vrhunskih znanstvenih odkritji do uspešnega posla? Se zavedamo pomena intelektualne lastnine? So znanje in dosežki slovenskih strokovnjakov dovolj uporabljeni? Kakšno okolje potrebujemo za preboj inovativnosti? So to priložnosti za Slovenijo?

Vrhunsko zasedbo okrogle mize AmCham gostov z izjemnimi poslovnimi izkušnjami globalnih razsežnosti, so sestavljali:

Boštjan Bregar, soustanovitelj in CEO, MARG, podjetnik z vizijo, ki posel uspešno širi z investitorjem iz tujine

dr. Japec Jakopin, soustanovitelj in solastnik, Seaway Group, kardiolog, oblikovalec plovil in lastnik patentov

mag. Mateja Dermastia, direktorica, Center odličnosti PoliMat, več kot 20 letne izkušnje na

področju povezovanja in sodelovanja gospodarstva in znanstvene ter raziskovalne sfere

dr. Frank L. Douglas, predsednik in CEO, Austen BioInnovation Institute, predavatelj na MIT ter za svoje dosežke večkrat nagrajeni strokovnjak na področjih raziskav, razvoja, podjetništva, medicine, kemije in drugih

dr. Zev Gurion, izvršni direktor, Akron BioMedical corridor, z bogatimi izkušnjami

v multinacionalkah, start-up in manjših podjetjih ter poslovnih inkubatorjih

Anže Manfreda, vodja inovacijske platforme – novi poslovni modeli, Goodyear Dunlop Tires Europe

Voditelj okrogle mize je bil odlični Jaka Repanšek, MBA, sopredsedujoči AmCham Komisiji za intelektualno lastnino.

»Sodelovanje prinaša življenje inovacijam«

dr. Zev Gurion, izvršni direktor, Akron BioMedical corridor, z bogatimi izkušnjami v multinacionalkah, start-up in manjših podjetjih ter poslovnih inkubatorjih je predstavil uspešno poslovno in družbeno zgodbo mesta Akron, Ohio, ZDA in povedal, da je njihovi preobrazbi in transformaciji podjetij ter uspešni zgodbi botrovala predvsem temeljita preobrazba miselnosti posameznika in celotne družbe. »Sprememba miselnosti je dolgoročna inciativa. Sprememba kulture je stvar generacij – preobrazba se ne zgodi čez noč. Podjetja so se pretransforimarala iz neuspešnih panog in z močno vizijo nove generacije smo dosegli novo, uspešnejšo ekonomijo. To pa smo lahko dosegli le s sodelovanjem poslovne skupnosti in države. Sodelovanje prinaša življenje inovacijam,« je iz lastnih izkušenj spregovoril dr. Zev Gurion.

Kot opazovalec v Sloveniji vidi veliko izobraženih in zelo pametnih ljudi, vendar imamo Slovenci po njegovem mnenju značilnost, ki nam ni v pomoč – in sicer se preveč radi zatekamo v cono udobja, smo umirjeni, brez ambicij in brez notranjega nemirnega raziskovalnega duha. Kot primerjavo nam je ponudil Izrael, kjer opaža veliko podobnosti med državama, vendar pravi, da je njihova pomembna razlika in prednost v tem, da so veliko bolj motivirani za »Brake out« (točko preloma) in za iskanje novih priložnosti. Vsekakor je zanj ključnega pomena za dolgoročni razvoj družbe predvsem v sistemu vrednot, ki ga družba razvija in poudarja – predvsem otrokom in mladim ljudem.

»Pomembno je, da kot navadni državljani sami naredimo to kar je potrebno«

dr. Frank L. Douglas, predsednik in CEO, Austen BioInnovation Institute, predavatelj na MIT ter za svoje dosežke večkrat nagrajeni strokovnjak na področjih raziskav, razvoja, podjetništva, medicine, kemije, je odločno izpostavil, da vsi nujno potrebujemo prepoznavo in sprejetje, da je vse enako pomembno – tako znanost ter raziskovalne inštitucije kot poslovno okolje. »Živimo v družbi, kjer moramo biti prepričani, da bomo sposobni kreirati nova delovna mesta, predvsem pa moramo biti prepričani, da lahko in znamo komercializirati raziskave v produkte, saj bom tako zagotavljali nove priložnosti in nova delovna mesta. MIT je močna zgodba, pravijo, da popolnoma drugačna – znotraj MIT ustanavljamo centre za profesorje, kjer lahko prenašajo svoje raziskave v življenje oziroma v nove produkte. To je ključno za razvoj,« je prepričan dr. Frank L. Douglas.

Zanj je ključnega pomena sodelovanje akademske in poslovne sfere. Predal nam je spoznanja, ki jih je črpal iz svojih lekcij in svetuje, da delujemo v skladu z njimi:

1. Občutek nujnosti

2. Orientiranost k reševanju problemov

3. Iskanje vzornikov in dobrih praks

4. Državljani sami iščejo rešitve za svoje probleme

»Leadership je pomemben, vendar je bolj pomembno to, da kot navadni državljani sami naredimo to kar je potrebno in se ne oziramo le na to, kaj počnejo liderji,« je prepričan dr. Douglas.

Pokazati mladim, da imamo na globalnem trgu veliko poslovnih priložnosti

mag. Mateja Dermastia, direktorica, Center odličnosti PoliMat, več kot 20 letne izkušnje na področju povezovanja in sodelovanja gospodarstva in znanstvene ter raziskovalne sfere, je povedala, da v njihovem centru odličnosti Polimat imajo finančne vire in priložnosti, da pritegnejo odlične razikovalce, kjer se povezujejo in delujejo. Po njenih besedah si moramo vsi skupaj le še prizadevati, da pritegnemo mlade ljudi in jim pokazati, da imamo na globalnem trgu veliko poslovnih priložnosti. »Potrebujemo dobre mentorje za mlade – domače in tuje, ki bodo mladim dajali močno podporo, motivacijo in jim predajali svoje znanje ter izkušnje. V našem centru mladim ponujamo pot v Akron, spodbujamo jih, da ustanovijo svoja lastna podjetja. Vendar je pomembno, kako te mlade potem pritegniti nazaj v Slovenijo. Mi smo ugotovili, da je to možno predvsem z ustanavljanjem takšnih centrov odličnosti« je izrazila svoj pogled na prihodnost in razvoj družbe mag. Mateja Dermastia.

»Potrebujemo čisto vizijo, prvi korak, odločnost ter pogum. Ne čakajte na druge. Potem se vse odvija samo od sebe – dobimo potrebno pomoč in motivacijo drugih ljudi in institucij. Nam je v Akronu in globalnem mreženju ogromno pomagalo slovensko veleposlaništvo v ZDA,« je razkrila mag. Dermastia.

»Edini problem smo lahko le mi sami!«

dr. Japec Jakopin, soustanovitelj in solastnik, Seaway Group, kardiolog, oblikovalec plovil in lastnik patentov, vodilni na svojem področju, je povedal, da za uspehom podjetja Seaway stoji močna ekipa ljudi iz 15 držav, ki z ohranitvijo svoje individulanosti in kulturnih posebnosti lahko prispevajo odločilno dozo kreativnosti, ki je ključna za njihov razvoj, uspeh in prepoznavnost. Prepričan je, da kot majhna država nimamo 1000 gospodarskih priložnosti, temveč morda le nekaj in sicer

1. Visokotehnološka podjetja, ki ustvarjajo nove produkte in s tem nova delovna mesta

2. Turizem

»Če hočemo biti prepoznavni, se razvijati, predvsem potrebujemo spremembo miselnosti, ker izhajamo iz komunistične dežele in smo navajeni, da bo vedno država (ali kdo drug) poskrbel za nas. Vendar smo mi tisti, ki moramo poskrbeti zase, za svoje družine in za – svojo državo. Prav tako moramo spremeniti miselnost, da podjetnik ni »good guy«, pozitiven lik. še vedno se podjetnikov drži senca nerazumevanja in neodobravanja njihovega uspeha v družbi. To moramo najprej spremeniti in bomo lahko iz ljudi izvabili inovativnost,« je prepričan dr. Japec Jakopin.

S svojimi odločnimi in izredno neposrednimi izjavami je izzval bučne aplavze udeležencev AmCham Poslovnega zajtrka: » To je »bull shit«, da smo v največji krizi! To lahko trdijo le tisti, ki ne poznajo in ne razumejo resnične narave poslovnih priložnosti! še nikoli nismo imeli toliko priložnosti kot ravno DANES! Spomnite se – v naši polpretekli zgodovini nismo imeli toliko informacij, nismo mogli prestopati državnih meja, omejitev je bilo neomejeno – tako tržnih kot poslovnih kot družbenih. Danes pa imamo vse. Edini problem smo lahko le mi sami,« je bil prepričljiv dr. Japec Jakopin.

»Tujci pričakujejo malo, ko pridejo v Slovenijo in dobijo veliko – zato so tako fascinirani z nami. To pomeni, da ima Slovenija premalo izdelano blagovno znamko in prepoznavnost. To popraviti. Imamo veliko talentiranih ljudi, vendar jih ne znamo povezati. In moja energija in trud sta usmerjena prav v takšno povezovanje, da bomo ustvarili nekaj zanimivega za ta svet. Pred nami je ogromen globalni trg, ki ga predstavlja 7 milijard ljudi in njihovih potreb – kar pomeni veliko novih priložnosti, razvoj novih tehnologij, ki prinašajo nove produkte in storitve, ki jih potrebujemo, « je pristavil dr.Jakopin.

»Imamo »ticket to the game««

Anže Manfreda, MBA, vodja inovacijske platforme – novi poslovni modeli, Goodyear Dunlop Tires Europe, je povedal, da je njihovo podjetje sicer izjemno uspešno v izdelovanju gum, vendar so ugotovili, da morajo, če hočejo rasti in se razvijati, stopiti čez okvirje proizvodnje gum. Tako so raziskali nekaj različnih poslovnih modelov in uvedli nekatere inovacijske projekte, ki jih izvajajo s pravimi partnerji. Povedal je zanimivo izkušnjo in svoj pogled v primerjavi z strogo varovanimi in zaprtimi sistemi in razvojnimi centri znotraj npr. njihovega R&D centra v Akronu, ZDA in pa drugega podobnega centra, ki ga je obiskal, kjer so odprti, transparentni – celo do svojih konkurentov, kar je za večino podjetij še nenavadno in neobičajno. Njegovo pozornost je vzbudil njihov moto: »Vemo, da ne moremo ničesar narediti sami, zato se moramo odpreti. In če se hočeš odpreti, moraš razviti določeno stopnjo zaupanja. Če pa hočeš razviti zaupanje, moraš najprej znati zaupati sam sebi. To formulo bi želel, da prenesemo na Slovenijo in v našo družbo,« je ponudil preprosto in učinkovito rešitev Anže Manfreda. Prav tako opaža, da se morajo slovenska podjetja na globalnem trgu veliko bolj dokazovati, ker nimamo »blagovne znamke« države, kot npr. Francija, ZDA, Nemčija. Vendar po njegovem mnenju imamo »ticket to the game« (karto za igro) in moramo znati zgraditi svojo prepoznavnost. »Veliko je odvisno tudi od osebnih povezav, saj ljudje delamo posel,« je še prepričan Manfreda.

Vse je stvar aktivnega delovanja

Boštjan Bregar, soustanovitelj in CEO, MARG, podjetnik z vizijo, ki posel uspešno širi z investitorjem iz tujine, je poudaril, da imamo v Sloveniji veliko skladov in v njih veliko denarja na razpolago, ki ga ne znamo črpati v zadostni meri. Izrazil je določeno stopnjo nezadovoljstva, saj imamo čudovito državo in neizmerno veliko raznovrstnih priložnosti za uspeh – ne naredimo pa nič. »Preveč govorimo – premalo naredimo. Moramo se odpreti. Moramo sodelovati. Moramo govoriti eden z drugim. Kot coach pomagam drugim ljudem, da bodi imeli in ohranili vizijo. Potrebujemo takšne mentorje. Vse je stvar aktivnega delovanja. In potrebno je narediti prvi korak,« je bil nazoren Bregar.

Na vprašanje moderatorja Jaka Repanška, kje vidi Slovenijo čez 20 let, je odgovoril, da se je pomembno najprej vprašati, kaj bomo storili že naslednji dan in ne čez 20 let.
Izpostavil je nasvet Jeffa Hoffmana, ki je obiskal Slovenijo, naj izberemo svoje najboljše ljudi in jim damo najboljše učitelje iz regije in sveta, da bodo znali popeljati gospodarstvo in državo na pot razvoja. Medije je spomnil na odgovornost, da te ljudi naredijo za vzornike drugim in jih predstavljajo na prvih straneh časopisov, ker to Slovenija ta hip najbolj potrebuje.