sl SlovenščinaGost novembrskega AmCham Poslovnega zajtrka je bil minister, ki prihaja iz gospodarstva. Gospod Samo Omerzel, minister za infrastrukturo in prostor, se je v poslovnem svetu izkazal s sposobnostjo realizacije idej in ustvarjanja delovnih mest ter uspel tudi v mednarodnih poslovnih vodah. Z veliko mero odzivnosti, odprtosti in pripravljenosti za argumentiran dialog ter za aktivno sodelovanje kaže tudi posluh za potrebe gospodarstva.


Pogovor z ministrom je vodila odlična moderatorka Nevenka Črešnar Pergar, sopredsedujoča AmCham Komisiji za okolje in prostor, ki dodobra pozna vso problematiko glavne tematike tokratnega AmCham Poslovnega zajtrka.

Za dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva je pomembna dobro organizirana infrastruktura, energetska učinkovitost in prilagodljivejše prostorsko urejanje.

V zavedanju tega dejstva je minister predstavil predloge spremembe na teh področjih, ki jih bodo uvajali na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor.

Transparentno – enostavno – učinkovito

V svojem govoru zbranim gospodarstvenikom in številnim tujim veleposlanikom, ki so pokazali veliko zanimanje za ministrova stališča, je povedal, da je bilo v preteklosti narejenih nekaj dobrih poskusov, vendar ni bilo sistematičnega pristopa, kar ni predstavil kot očitek prejšnji vladi, temveč kot priložnost zanj in njegovo ministrstvo, da zdaj in za vedno naredijo konkretne premike na vseh področjih delovanja ministrstva: »Vsi se zavedamo, da so pri prostorskem planiranju procedure predolge in zapletene, zato je naša prioriteta skrajšati in poenostaviti te postopke. Zato smo pripravili nekaj sistematskih rešitev.« Minister je nanizal 3 pomembne korake:

1. Reforma zakonodajnega okvira;

2. Nastavitev uveljavljanja in delovanja zakonodaje;

3. Izvajanje novega programa eProstor kot informacijske podpore za prostorsko načrtovanje, projektno fazo in postopkov / procesov za gradbena dovoljenja.

Za sistem prostorskega načrtovanja je minister predstavil predloge za nov sistem, ki ga bo vlada obravnavala jutri:

1. identifikacijo pomembnih udeležencev v postopku in določanje njihove vloge – zagotavljanje informacijske podpore pri svojih procesih;

2. določitev ustrezne točke za prostorsko planiranje in gradbeno dovoljenje v proces določanja ključnih faz in izhodne informacije – zagotavljanje informacijske podpore;

3. vzpostavitev procesa, da bi dosegli cilj – omogočiti investitorju, da pridobi ustrezne pogoje gradnje, gradbeno dovoljenje in začne z gradbenimi deli čim prej;

»One stop shop« (op.p. Vse na enem mestu) za investitorja

Minister je izpostavil, da so trenutni postopki in organizacija prostorskega načrtovanja in gradnje nerazumljivi in zapleteni, zato je si je za prioriteto sprememb, ki jih načrtuje, posebej zadal uvajanje prostorskega informacijskega sistema, ki bi za potencialne investitorje pomenil »one stop shop« oziroma orodje, ki bi mu na enem mestu zagotovilo pristop do vseh informacij in pridobitvijo potrebne dokumentacije za gradnjo objektov, kar so poimenovali eProstor koncept, ki bo za uporabnika zelo prijazen za uporabo. Tako bo prostorski informacijski sistem razdeljen na eGradnjo, ePlaniranje in lokalni nadzorni sistem ter eOdobritev in ePrivolitev. Pridobitev takšnega sistema bi pomenila, da je vse na enem mestu, da se odda le ena vloga, ki je obravnavana po postopku.

Minister Samo Omerzel je izpostavil glavne rešitve, ki bi jih tak nov sistem prinesel:

1. Prenovo moči, vsebino in postopke prostorskega načrtovanja s poudarkom na povezovanju načrtovanja in okoljskih postopkov, bolj aktivna vloga drugih ministrstev in pristojnih organizacij in nova razdelitev vsebine planskih aktov.

2. Prenova postopka podeljevanja gradbenih dovoljenj s poudarkom na lažji in hitrejši izdaji soglasij po načelu “vse na enem mestu”, z možnostjo pridobitve “predhodnega dovoljenja”; nov sistem gradnje, nadzor.

3. Izboljšave obstoječih prostorskih aktov (razlastitev, dostop do pridobitve gradbene parcele, itd) in novega sistema upravljanja območij, ki so namenjeni, da postanejo stavbna zemljišča.

Prav tako je navedel glavne nujne spremembe obstoječega sistema:

1. Prenos razpršene vsebine, ki je zdaj v štirih dejanjih (ZUreP-1, ZPNačrt, ZUPUDP, ZGO-1) v eno prostorsko načrtovanje in eno gradbeno dejanje.

2. Podroben pregled usklajenosti področne zakonodaje, ki išče pomanjkljivosti, podvajanja postopkov, nasprotujoče si pravne zahteve in predloge za spremembo nekaterih aktov (ZVO-1, ZOPN, ZV, ZVKD, ZKZ)

3. IT podporo (e-gradnja, e-načrtovanje, e-homologacija, e-soglasje)

4. Spremembe izvajalskih struktur: optimizirana organizacijska struktura na nacionalni, regionalni in lokalni ravni; upravne enote in druge organizacije (agencije), seznam svojih pooblastil in njihovo krajevno organizacijo.

»Slovenija naj bo v nečem prva, ne le posnemovalka tujih modelov,«

pravi eMinister

Minister Omerzel vidi rešitev za enostavnejše in hitrejše pridobivanje gradbenih dovoljenj v Sloveniji v prihodnosti v elektronskih orodjih in vzpostavitvi sistema eGraditev kar pomeni, da bi bilo vse v 3D tehnologiji. »Vse je seveda povezano z delitvijo znanja in moja primarna naloga je kako povezati vse deležnike v ta proces. To je izvedljiva ideja. To mora biti naš skupni cilj. Izvedba pa je popolnoma odvisno od nas. Imam nekaj idej kako vse povezati in prizadevamo si, da bi bila Slovenija prva v EU, ki bo uvedla takšen sistem, ne da smo vedno posnemovalci tujih modelov in sistemov,» je zaključil minister.

Ne sprejemam prehitrih, temveč sistemske in dolgoročne rešitve

Nevenka Črešnar Pergar je na svoje vprašanje ministru Omerzelu, zakaj je tako prepričan, da bo ravno njemu uspelo uvesti vse te nujne spremembe, ki jih njegovemu predhodniku ni uspelo realizirati, dobila zelo neposreden in iskren odgovor: »Verjamem, da imam tudi v vlogi ministra srečo, da moje izkušnje temeljijo na inžinirskem znanju in sem do sedaj vedno gradil sisteme. Prepričan sem, da (pre)hitre reakcije in rešitve ne prinašajo dolgoročnih pozitivnih rezultatov, zato vedno iščem sistemske rešitve in dolgoročne strategije, ki rešujejo probleme enkrat za vselej. Ali pa se zadeve sploh ne lotim.«

Prioriteta eMinistra je postavitev energetske strategije za Slovenijo


Minister Samo Omerzel je v dialogu z Pergarjevo spregovoril o prioritetah energetskega sektorja: »Energija je seveda zelo pomembna za naše okolje, vendar sem bil ob prevzemu funkcije ministra zelo razočaran nad tem, da Slovenija nima nacionalne energetske strategije ali pa je preveč zakomplicirana. Zato je moja prva prioriteta ravno postavitev energetske strategije za Slovenijo oz. t.i. »Law No. 1«, ki vključuje energetski paket. Verjamem, da je slovenska energetika zelo zdrav sektor. Do konca leta bomo pripravili močno osnovo strategije, ki bo kratka in dobra. Ne bomo popisali 500 strani, temveč morda 30 – kot imajo to pripravljeno Nemci.«

Pred podpisom pogodbe za Hidroelektrarno na Savi

»Pri gradnji hidroelektrarne na Savi smo pred podpisom pogodbe, vendar lokalna skupnost želi, da jim zgradimo novo lokalno cesto, kar pomeni v tem trenutku dodatno investicijo, zato moramo najprej oceniti, če je projekt sploh lahko pofitabilen ali ne. Iščemo rešitve,« je opisal trenutno stanje minister Omerzel. Povedal je , da po svoji kratki izkušnji v oddelku za analizo varnosti v Nuklearki Krško, lahko pove, da je nuklearni energiji zelo naklonjen in verjame, da je to najboljši energetski sistem, zato upa, da bo do investicije v novi blok prišlo čim prej. Minister je prepričan, da bosta obe elektrarni lahko Sloveniji zagotavljali stabilno produkcijo energije.

Cena elektrike v prihodnosti

Ne moderatorkino provokativno vprašanje, kako bo po njegovem mnenju vsa problematika pri gradnji TEš 6 vplivala na ceno elektrike v prihodnosti – glede na to, da je ob prevzemu vloge ministra obljubil v svojem mandatu kar 10% pocenitev električne energije v Slovenji, je minister Omerzel odgovoril:« Res je obljuba težka, vendar je obljuba. Ob tem sem mislil predvsem strošek, ki je povezan z infrastrukturo, kar je potrebno optimizirati.

TEš 6

Pergerjevo je zanimalo ali bo TEš 6 ob izjemno dragi investiciji sploh sposoben prodajati energijo po ceni, ki bi mu kdaj zagotovila profit.

Minister je bil kratek: »Trenutno imamo močne in izčrpne pogovore kako ravnati in ukrepati«.

Slovenske železnice letos ustvarile dobiček

Minister je izpostavil svoje zadovoljstvo in javno čestital vodstvu Slovenskih železnic, da so v letošnjem letu ustvarili celo dobiček – kar po ministrovih besedah ni bilo lahko, saj so morali rešiti veliko problemov še iz preteklosti.

Minister je Pergarjevi potrdil, da podpira javno zasebno partnerstvo in tudi privatizacijo infrastrukture in poudaril, da je nujno potrebna dobra povezava Slovenskih železnic in Luke Koper, ki je po ministrovih besedah zaradi izvrstne geo-strateške lege izjemno pomembna za slovensko gospodarstvo, zato bo država zelo hitro vložila določena sredstva za razvoj. Prav tako minister ne vidi ovir, če bi v Luko Koper hotel investirati privatni lastnik.

Za DARS možna dobra in dolgoročna koncesija

Minister je izpostavil tudi, da je kvaliteta avtocest v Sloveniji zelo visoka, vendar so tudi dolgovi zaradi gradnje avtocest prav tako zelo visoki. Po ministrovih besedah mora bit DARS sposoben uresničiti in garantirati za kvalitetno izvedene posle: »Če DARS ne bo zmogel, vemo kdo bo moral,« je bil nazoren minister in povedal, da ne vidi ovir, da bi tudi DARS prešel v okvir koncesije, ki pa mora biti po ministrovih besedah, dobra in dolgoročna.

Za Adrio in ljubljansko letališče je zelo pomembno kdo bo lastnik

Minister pripisuje veliko vlogo Letališču Jožeta Pučnika, ki je zelo pomemben za nacionalno gospodarstvo in turizem. Predstavil je primer dobre prakse, kako so v Singapurju rešili in razvili letališče v mednarodne razsežnosti. Poudaril pa je, da je za Adrio in letališče zelo pomembno kdo bo lastnik.

Rad bi naredil strategijo, ki je najboljša za narod

Na vprašanje Pergarjeve, kateri načrt oziroma cilj je zapisan najvišje na njegovi osebni lestvici, je minister odgovoril: »Ob začetku mandata so mi številni »svetovalci« svetovali naj ne rešujem vsega naenkrat in naj si izberem le nekaj manjših projektov ter se osredotočim le nanje. S tem se ne strinjam in delujem ravno obratno. Kot sem omenil, mi je prioritetna naloga energetska strategija. V tej vladi bi rad naredil strategijo, ki je najboljša za slovenski narod in Slovenijo, da bomo vedeli, kje je naše mesto v novi državi – EU.«