sl Slovenščina

Leto 2012 prinaša nove izzive za Slovenijo, Evropo, svet in posameznika.

Na današnjem AmCham Poslovnem zajtrku z rekordno udeležbo vodilnih slovenskih gospodarstvenikov in tujih veleposlanikov, smo izvedeli kako se bodo na izzive leta 2012 odzvali vodilni slovenski poslovni liderji, ki so jih kot svoje vzornike izbrali AmCham Young Professionals.

Svoje odgovore so na pronicljiv, strokoven ter hkrati na človeški in celo duhoviti način delili z avdienco:

dr. France Arhar, predsednik uprave UniCredit banka Slovenija, ki je poudaril, da je za kvalitetnega liderja poleg predanosti in zaupanja pomembno tudi izpolnjevanje dogovorov v dogovorjenih rokih, in da nujno potrebujemo stabilno strategijo o tem kaj želimo in kam gremo.

Sandi Češko, predsednik uprave Studio Moderna Group, ki je izpostavil, da je po svoji naravi vedno usmerjen v pozitivno smer: »I always focus on the doughnut, not on the hole,« ter kot najmočnejšo in najodločilnejšo komponento uspešnega podjetja izpostavil visoko stopnjo profesionalizma in visoko stopnjo zaupanja znotraj ekipe podjetja. Pripomnil je, da je eden od njegovih ključev uspeha, da se trudi, da v svoje podjetje pripelje pametnejše ljudi kot je sam. Povedal je, da na vsakem koraku in kjerkoli se nahaja, išče, prepoznava talente in jih pripelje v svoje podjetje.

Tatjana Fink, MBA, glavna direktorica Trimo, ki je z enim stavkom opisala dogajanje v svetu in Majevsko prerokbo o koncu sveta povedala, da je konec sveta, ki smo ga poznali, že danes in ni potrebno čakati na 21.12.2012, ter da ni več časa za kritiziranje, temveč pozitivno in proaktivno ravnanje v vseh dimenzijah.

Matej Potokar, MBA, generalni direktor Microsoftove enote za storitve v Srednji in Vzhodni Evropi, poudaril usklajenost triangla družine, posla in osebnih potreb. “Ker delam v tujini, sem bolj pozitivno naravnan kot ljudje v Sloveniji.” Poudaril je, da so zanj največje bogastvo zelo talentirani ljudje.

Enzo Smrekar, MBA, višji izvršni direktor in član uprave Droga Kolinska, ki ima med drugimi izkušnjami, odgovornostmi, poslanstvi tudi sposobnosti odločnega in izkušenega »Coacha« je nazorno opisal svoj pristop coaching mladim perspektivnim kadrom: »Jaz samo sedim za volanom in vozim. Mladi pa povedo kako hitro, po kateri poti in na kateri cilj naj jih pripeljem. Oni sami vedo kaj želijo doseči in dober učitelj jih le podpira na njihovi poti. Mladim je potrebno dati mrežo in ne ribe.« Povedal je, da na ta način osebno vrača družbi in ji tako daje svoj način družbene odgovornosti.

Pogovor sta vodila odlična sogovornika in moderatorja tokratne okrogle mize dr. Maja Bogataj Jančič, LL.M. (Harvard) LL.M. (Torino) ustanoviteljica Inštituta za intelektualno lastnino in Alen Kobilica, človek, ki ga zaznamujejo ekstremni uspehi in ekstremne preizkušnje, ki je dogodku pridal noto drugačnosti, saj je povedal, da ni slep tisti, ki je izgubil vid, ampak tisti, ki nima vizije. Avdienca in govorniki so oba z navdušenjem sprejeli in pozitivno reagirali na njuna izredno zanimiva vprašanja, saj sta oba dogodku dodala širšo dimenzijo.Večina udeležencev se je strinjala, da imamo v Sloveniji močne ljudi, ki imajo in ohranjajo vizijo, zato lahko z optimizmom zremo v jutrišnji dan.


Video posnetki iz zajtrka

IBM CEO Study 2010