sl Slovenščina

AmCham Komisija za trajnostno rast in AmCham komisija za korporativno etiko in transparentnost skupaj s predstavnico Evropske Komisije o poročanju podjetij o trajnosti

5. april 2022 – Tokratno delovno srečanje AmCham Komisije za trajnostno rast in AmCham komisije za korporativno etiko in transparentnost je potekalo z Zsofio Kerecsen, predstavnico Direktorata za Generalnega direktorata za pravosodje in potrošnike pri Evropski komisiji na temo poročanja podjetij o trajnosti. Osrednja tema srečanja je bil predlog Direktive o skrbnem pregledu trajnosti podjetij.

Glavne novosti predloga so:

  • spodbujanje trajnostnega in dogovornega ravnanja podjetij v globalnih verigah vrednosti,
  • povečanje odgovornosti podjetij za negativne vplive,
  • Direktiva v ospredje postavlja človekove pravice s poudarkom na pravicah delavcev, odpravo škodljivih vplivov na okolje, onesnaževanje in izgubo biotske raznolikosti,
  • nova pravila o primerni skrbnosti se bodo uporabljala za vse družbe z omejeno odgovornostjo v EU z več kot 500 zaposlenimi in več kot 150 milijoni evrov čistega prihodka po vsem svetu ter druge družbe z omejeno odgovornostjo z več kot 250 zaposlenih in čistega prihodka po vsem svetu več kot 40 milijonov evrov. Preko dobavnih verig se bodo pravila dotaknila tudi SME,
  • Direktiva bo preprečila razdrobljenost zahtev glede skrbnega pregleda na enotnem trgu ter podjetjem in deležnikom zagotovila pravno varnost v zvezi s pričakovanim ravnanjem in odgovornostjo.

Iz uporabe direktive niso izključena niti podjetja iz tretjih držav, ki poslujejo v EU in bodo izpolnjevala določene kriterije za uporabo direktive. Pomembne spremembe se nanašajo tudi na način nadzora nad izvajanjem zahtev glede poročanja o trajnosti in posledično tudi na sankcije, če tem zahtevam ne bo zadoščeno. Namen same direktive je povečanje odgovornosti podjetij in olajšanje prehoda na trajnostno gospodarstvo. Podjetja bi tako morala zagotoviti boljše informacije o tveganjih ter o svojih vplivih na ljudi in okolje.

Predstavnica Evropske komisije Zsofia Kerecsen je podrobneje predstavila vsebino predloga Direktive o skrbnem pregledu trajnosti podjetij . Nadaljnja pogajanjabodo potekala v Evropskem parlamentu. Temo bomo še nadalje obravnavali tudi v okviru AmCham komisij.