sl Slovenščina

V AmCham Slovenija smo kot ključne za kakovost bivanja in poslovanja prepoznali tematike: talenti in prihodnost dela, kakovost bivanja in referenčna država. Pred vami je knjižica, ki smo jo sestavili v sodelovanju z našimi člani ter predsedujočimi našim komisijam, in prinaša povzetek predlogov poslovne skupnosti ter nekaj predlogov, kako bi skupaj lahko oblikovali še boljše poslovno in življenjsko okolje v Sloveniji. 


Verjamemo, da se pozitivne spremembe zgodijo le ob sodelovanju gospodarstva, znanosti, države in civilne družbe, za kar je potreben odprt in konstruktiven dialog med vsemi akterji, in upamo, da pričujoča knjižica ponuja delček v tem mozaiku.


Vabljeni k branju. 


POUDARKI AMCHAM ZAGOVORNIŠTVA