sl Slovenščina

Dr. Janez Lavre, direktor Splošne bolnišnice Slovenj Gradec in mag. Jurij Stariha, namestnik direktorja za poslovno in upravno področje, Klinika Golnik


Dr. Lavre in mag. Stariha sta vsak s svojega vidika in prakse delila svoje izkušnje, pogled in identificirala priložnosti ter možnosti za kakovostno vodenje in organizacijo bolnišnic. Izpostavila sta primere dobre prakse kot dokaz, da je možno tudi v omejitvah obstoječega sistema kakovostno in ekonomično upravljati bolnišnice. Nekaj primerov dobre prakse bomo vključili tudi v naš Dokument – Position Paper.