sl Slovenščina

Člani Komisije so na sestanku kritično ocenili predstavljen predlog Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Z vidika konkurenčnosti gospodarstva in projekcije zakona na bodočo demografsko sliko Slovenije je zakon zaskrbljujoč, stroški uvajanja reforme niso znani in reforma ni sistemska, saj ureja le financiranje zdravstva, ne pa tudi organizacije, ki ob večji procesni urejenosti dopušča več prihrankov.


Glavni trije fokusi Komisije ostajajo enaki:


  • upravljanje in organizacija zdravstvenega sistema (digitalizacija bolnišnic, kazalniki uspešnosti….),
  • financiranje zdravstvenega sistema (dolgoročna vzdržnost…),
  • sistem vrednotenja tehnologij in uvajanje inovacij v zdravstvu.


Na sestanku, kjer je bil predlog za javni odziv na predlagan zakon glavna tema, so člani poleg omenjenega namenili pogovor tudi oskrbi starostnikov, ki že zdaj obremenjuje zdravstveni sistem in možne rešitve, dogovorili pa so se tudi, da bodo tudi v prihodnje stališča predstavljali različnim deležnikom in poskušali najti sogovornike.