sl Slovenščina

Slovenija v času gospodarske rasti postaja vse bolj zanimiva za investitorje, zato si bo AmCham Komisija za spodbujanje investicij še naprej prizadevala za sistemsko ureditev področja. Predsedujoča AmCham Komisiji za spodbujanje investicij v 2018 ostajata Ervin Pfeifer, Avanton in Nevenka Črešnar Pergar, NP Consulting.


»Zdaj je čas za reforme in še večjo transparentnost ter naklonjenost tako domačih kot tujim investitorjem. Ustvariti je potrebno okolje, v katerem se bodo investitorji, ki v državo prinašajo nova delovna mesta in priložnosti, počutili dobrodošli,« poudarjata predsedujoča.


Zadnje čase je v Sloveniji možno zaslediti kar nekaj vidnih uspehov s področja investicij, število realiziranih tujih in domačih investicij pa v Sloveniji narašča. Slovenija tako postaja vse bolj zanimiva za investitorje, kar je odlična novica. AmCham Slovenija, predvsem naša Komisija za spodbujanje investicij, pozdravlja vsako prizadevanje za pridobivanje novih investicij in s tem delovnih mest v Sloveniji, potrebna pa bo sistemska ureditev zakonodaje na področju spodbujanja investicij in dolgoročni sistemski ukrepi, ki bi izboljšali gospodarsko-družbeno okolje Slovenije za trajnostne investicije. Med dolgoročne ukrepe prištevamo predvsem krepitev ustvarjanja kompetenc prihodnosti in inovativnosti slovenskega gospodarskega okolja, izboljšanje delovanja državnih institucij in upravljanja podjetij v vzdržnem makroekonomskem okolju, vključujoč fleksibilen trga dela. Ugodno investicijsko okolje ima namreč pozitiven učinek na slovensko gospodarstvo, prav tako pa se dviguje konkurenčnost države na lestvicah, kar spodbudi investitorje, tako slovenske kot mednarodne, da več investirajo v Sloveniji. Dodatne kakovostne naložbe pozitivno vplivajo na blaginjo v državi (več denarja za boljše servise države – vrtci, šole, zdravstvo) in ustvarjajo nova delovna mesta. Zdaj je čas za reforme ter še večjo transparentnost in naklonjenost domačim in tujim investitorjem.


AmCham Komisija za spodbujanje investicij bo dokument s predlogi sistemskih ukrepov – Soustvarjalni dialog v začetku leta 2018 predstavila Vladi Republike Slovenije in širši javnosti.  Dokument je nastal v sodelovanju med predstavniki gospodarstva, investitorjev, državne uprave in civilne družbe 4. Investicijski in razvojni konferenci  Slovenia Business BridgeTM: »Priložnosti v središču sprememb«.


Več TUKAJ


Če se želite priključiti Komisiji za spodbujanje investicij, kontaktirajte Nino Marinšek na nina.marinsek@amcham.si.