sl Slovenščina

25. 5. 2022 – AmCham Komisija za spodbujanje investicij je na tokratnem srečanju gostila prof. dr. Polono Domadenik Muren, redno profesorico na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Tema srečanja je bil novi Akcijski načrt za večjo blaginjo v Sloveniji. Gre za novelacijo in nadgradnjo Akcijskega načrta za višjo rast produktivnosti.

Gostja je članom komisije na kratko predstavila vsebino celotnega Akcijskega načrta, nato pa se je podrobneje osredotočila na tri področja: debirokratizacija, področje zdravstva in področje javnih financ. Skupaj je v Akcijskem načrtu zajetih 22 področij, za vsakega pa so predlagali 2 do 3 ukrepe, ki bi pripomogli k dvigu blaginje v Sloveniji.

Ključno vprašanje, ki je bilo vodilo pri pripravi Akcijskega načrta, je bilo, kako povečati produktivnost. Pri analizi področij so vzor vzeli Avstrijo in Nemčijo in nato v Akcijski načrt vključili tista področja, pri katerih Slovenija najbolj zaostaja. Cilj je tudi dvig BDP, za kar pa potrebujemo maksimirati delež delovno aktivnega prebivalstva, maksimirati raven produktivnosti in sprejeti omejevalne ukrepe za pokritje preostalega primanjkljaja.

Celoten Akcijski načrt za večjo blaginjo v Sloveniji si lahko pogledate tukaj.