sl Slovenščina

 

AmCham Komisija za spodbujanje investicij je na zadnjem letošnjem srečanju, ki je potekal 6. decembra 2022, naslavljala aktivna področja dela za leto 2023. Komisija je na srečanju naslovila področja:

– vloga in razdrobljenost podpornih agencij / regulatorjev
– oblikovanju nove t. i. varnostne izjeme (v letu 2023 se namreč trenutna ureditev izteče in pričakovati je, da bo pristojno ministrstvo predlagalo nov mehanizem nadzora tujih vlaganj)
– oblikovanje in uvedbo mehanizma nadzora tujih subvencij (Proposal for a Regulation on foreign subsidies distorting internal market)
–  uvajanje t. i. obveznega skrbnega pregleda s področja varstva določenih človekovih pravic in okolja (Proposal for a Directive on corporate sustainability due diligence)

– uvajanje vedno novih obveznosti za poslovne subjekte

V prihodnjem obdobju delovanja Komisije pričakujemo, da bo Komisija morala tesno sodelovati z drugimi AmCham komisijami, saj se na najrazličnejših področjih (zaposlovanje, davčna politika, ipd.) napovedujejo spremembe, ki bodo zagotovo vplivale na obseg vlaganj in zanimivost Slovenije.

Hkrati bo dodatno pozornost namenila tudi promociji visoko-kakovostnih tujih naložb v Sloveniji in pa 7. investicijski in razvojni konferenci Slovenia Business Bridge konferenci, bo na sporedu v septembru 2023.