sl Slovenščina

14. junij 2022 – AmCham Komisija za prihodnost dela in izobraževanja je na svojem srečanju gostila prof. dr. Adriano Rejc Buhovac, redno profesorico za management in organizacijo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Člani komisije so se z gostjo pogovarjali o pomembnosti trajnostnega razvoja in trajnostnega voditeljstva.

Pri implementaciji trajnostnega razvoja ključno vlogo igrajo kadrovski strokovnjaki. Ozavestiti je treba čim večje število zaposlenih, da bodo razumeli sam koncept trajnostnega razvoja in tudi njegovo pomembnost za družbo. Velik pomen pri spodbujanju trajnostne naravnanosti imajo inovativne rešitve znotraj danih omejitev.

Trajnostni razvoj sicer sestavljajo trije pomembni vidiki:

  1. Okoljski vidik (v ospredju doseganje ogljične nevtralnosti)
  2. Družbeni vidik (poudarek na zaposlenih in njihovih družinah)
  3. Ekonomski vidik (ohranjanje delovnih mest kot pomemben prispevek gospodarstvu)

Vsi trije omenjeni vidiki, bodo povečali poslovno uspešnost, če jih bomo le pravilno upoštevali.

Medtem, ko imajo mladi, ki prihajajo na trg delovne sile, zelo dobro razvit čut za trajnost, jo je treba nekaterim zaposlenim približati. Prof. dr. Rejc Buhovac je še posebej poudarila pomen vlaganja v izobraževanja in delavnice s področja trajnostnega razvoja. Ključno je izobraziti čim večji krog ljudi ter jim pokazati pozitivne učinke in tudi načine, kako se lahko že pri svojem delu lotijo sprememb. Poleg tega je poudarila tudi pomen medgeneracijskega sodelovanja in mentorstva ter povezovanja v skupne delovne skupine. Da nagovorimo vse generacije in jih spodbudimo k trajnostni naravnanosti, pa potrebujemo tudi širjenje dobrih praks, ki jih je v Sloveniji veliko.

Dr. Rejc Buhovac je delila tudi priročnik TRAJNOSTNE POSLOVNE STRATEGIJE IN TRAJNOSTNI POSLOVNI MODELI V SLOVENSKI PRAKSI.