sl Slovenščina

6. maj 2022 – V obdobju, ko trg dela doživlja pomembne spremembe, se vse več podjetij srečuje z vprašanji in razmisleki o implementaciji tako imenovanega 4-dnevnega oz. 32-urnega delovnega tedna. O tem, kakšne so konkretne izkušnje, kateri so največji izzivi in kakšni so rezultati, se je AmCham Komisija za prihodnost dela in izobraževanja pogovarjala z Zvonetom Zajcem, direktorjem prodaje in poslovnega razvoja za Slovenijo in Hrvaško pri Manpower.

V Manpower Slovenija so najprej uvedli trimesečno testno obdobje, marca pa so v celoti prešli na omenjeni delovnik. Gost je ostalim članom predstavil, kako so se v Manpower Slovenija lotili prehoda na krajši delovnik in poudaril pomen reorganizacije in optimizacije delovnih procesov, vložek v digitalizacijo le teh ter pomen ozaveščanja in izobraževanja zaposlenih o tem, kako enako količino dela opraviti v krajšem času (time management).

Po poteku testnega trimesečnega obdobja so med zaposlenimi naredili anketo, ki je na eni strani pokazala veliko zadovoljstvo, na drugi pa do ugotovili, da se je poleg motivacije povečala tudi produktivnost zaposlenih.

S člani Komisije je gost delil še 5 ključnih točk, ki jim je priporočljivo slediti pred uvedbo podobnih konceptov:

  1. Pripravljalna faza – podrobno definiranje poslovnih potreb
  2. Pregled vseh delovnih procesov (kaj je mogoče spremeniti)
  3. Jasno definirati, kaj se bo spremenilo in kaj ne (pomembno za zaposlene)
  4. Jasno definirati koristi uvedbe novega koncepta
  5. Pogovor z vodstvom in odločitev.