sl Slovenščina

Komisija AmCham za okolje in prostor je na svoji seji 12. marca 2014 ponovno obravnavala Izhodišča Vlade za pripravo normativnih sprememb na področju urejanja prostora in graditve objektov in sprejela s t a l i š č a, ki jih bo poslala na pristojna ministrstva, saj komisija meni, da je za pripravo celovite normativne ureditve na področju urejanja prostora in graditve objektov nujno potrebno sodelovanje vseh deležnikov (to so predvsem Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO), Ministrstvo za kulturo (MK), Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ), Ministrstvo za pravosodje (MP), in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), Ministrstvo za finance (MF) in občine).

Tanja Bogataj, direktorica direktorata za prostor, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, je povedala, da so izkušnje podjetij iz prakse zelo dobrodošle za njihovo nadaljnje delo, saj njihovo ministrstvo gleda na vse iz uporabniške perspektive ter vse rešitve najprej preigra pri sebi, da vidijo ali stvar dejansko funkcionira. Povedala je, da je njihov namen, da najdejo optimalne rešitve, zato je za njih pomemben glas gospodarstva. Povedala je, da posluša, da delajo revolucijo, vendar na njihovem ministrstvu pravijo, da gredo nazaj k osnovam (op.p. »Back to the basic«).

Tako je prioriteta Sama Omerzela, ministra za infrastrukturo in prostor, skrajšati in poenostaviti postopke na področju posegov v prostor in pridobivanj dovoljenj, vendar Nevenka Črešnar Pergar, sopredsedujoča AmCham Komisiji za okolje in prostor opozarja, da za izvedbo ambicioznega načrta sprememb na tem področju potrebujejo podporo gospodarstva in visoko stopnjo soglasja in sodelovanja vseh resorjev v vladi.

V podrobnejši prezentaciji (spodaj) je Tanja Bogataj podala njihove predloge za prenovo celotnega sistema.

Poseben poudarek je namenila informacijski e-podpori, ki je lahko v pomoč tudi investitorjem saj bi tako imeli vse informacije na enem mestu – kar zagotavlja varnost za investitorja pri odločitvah. Eden od ciljev je tudi pridobitev e-gradbenega dovoljenja, kar bi občutno pospešilo postopke.

Člani komisije so se dogovorili, da bodo predlagali STALIšČA AmCham Komisije za okolje in prostor in jih poslali v zapisniku omenjenim ministrstvom.

AmCham Slovenija bo članom komisije sproti in ažurno poročala o odgovorih in namerah omenjenih ministrstev.