sl Slovenščina

V sklopu AmCham Slovenija je začela delovati AmCham Komisija za krožno gospodarstvo in delitveno ekonomijo.


Uvodno srečanje je bilo namenjeno predstavitvi članov Komisije in kandidatov za predsedujoča, to sta mag. Ladeja Godina Košir, Circular Change in dr. Peter Merc, Lemur Legal. Pobudnik ustanovite komisije, dr. Peter Merc, Lemur Legal, je na srečanju predstavil prioritetna področja, ki bodo usmerjala delo Komisije.


Na uvodnem srečanju so člani komisije delili svoje izkušnje s področij krožnega gospodarstva in delitvene ekonomije ter naslovili aktualne teme, katere bo Komisija naslavljala v sklopu treh delovnih skupin:


  • delovna skupina: regulativa,
  • delovna skupina: ozaveščanje in vpliv,
  • delovna skupina: povezovanje deležnikov in dobre prakse.


Cilj Komisije bo proaktivno delovanje v smeri ozaveščanja, uveljavljanja dobrih praks, priprave izhodišč za zakonsko regulacijo in sodelovanja z zunanjimi partnerji, ki so aktivni na področju delovanja krožnega gospodarstva in delitvene ekonomije.