sl Slovenščina

Komisija za intelektualno lastnino obeležuje Svetovni dan intelektualne lastnine (26. april) z objavo povzetka Dokumenta o stališču o (varstvu pravic ) stanju intelektualne lastnine v Sloveniji.