sl Slovenščina

22. september 2022 – Petra Boškin in Samra Šećerović, Urad za intelektualno lastnino, Sektor za promocijo in mednarodno sodelovanje, sta bili gostji srečanja, predstavili pa sta letošnjo raziskavo, ki so jo naredili med MSP v Sloveniji in sicer o poznavanju IL, poznavanju pravic, ki iz tega izhajajo, zaščiti IL v inovativnih podjetji…

Sama raziskava je potekala med 500+ manjšimi in srednjimi podjetji, presenetljivo pa je pokazala visoko stopnjo zavedanja o intelektualni lastnini. Člani komisije so kot izzive izpostavili dejstvo, da se podjetja ne zavedajo samega nastanka pravice IL, predvsem pri avtorskih pravicah, omenili pa so tudi dolgotrajne postopke na sodišču.

Na koncu so se v pogovoru dotaknili tudi aktualnega Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah – ZASP, ki ga je prejšnji dan potrdil Odbor za gospodarstvo, DZ RS, pa regulatorno ureditev umetne inteligence…. Dogovorjeno je bilo tudi sodelovanje na področju promocije in ozaveščanja o pomenu in varstvu intelektualne lastnine in obveščanje o novi regulativi.