sl Slovenščina

Delo AmCham Komisije za intelektualno lastnino bosta v smeri ozaveščanja o pomenu pravic intelektualne lastnine v naslednjem letu nadaljevala Eva Gostiša, Jadek in Pensa in Jaka Repanšek, Republis.


Ker urejeno področje pravic intelektualne lastnine spodbuja gospodarski in družbeni potencial Slovenije, je to glede na inovativnost naše družbe eno izmed ključnih področij urejenega poslovnega okolja. Komisija si je za svojo nalogo zadala, da bo spodbujala in utrjevala splošno zavest posameznikov glede dolžnosti spoštovanja in zakonite uporabe pravic intelektualne lastnine, kar je mogoče doseči tudi s priznavanjem pomembnosti organov, ki delujejo na področju intelektualne lastnine, vključno z zagotavljanjem zadostnih človeških, finančnih in drugih virov za njihovo nemoteno delovanje in razvoj.