sl Slovenščina

 

AmCham Komisija za etiko in transparentnost kot eno izmed ključnih tematik svojega delovanja naslavlja meritokracijo. Skupaj s predstavniki AmCham Young Leaders Cluba, ki tematiko meritokracije prav tako uvrščajo med svoje aktivnosti, smo se srečali z Marušo Gorišek, doktorico sociologije, ki je zaposlena kot raziskovalka na inštitutu IRSA, njeno področje raziskovanja pa je prav meritokracija.

Cilj komisije in mladih poslovnih liderjev je pripraviti definicijo meritokracije, ki bi odražala razumevanje pojma v gospodarstvu. Maruša Gorišek je izpostavila, da splošno sprejete definicije meritokracije ni. Ne le, da je pojem meritokracija zaradi zelo različnih razumevanj zelo težko definirati, definicije se namreč razlikujejo ravno v svojih najpomembnejših delih. Kljub temu izpostavlja, da raziskave kažejo, da obstajata dve ideji o meritokraciji. Ena je vezana na organizacijo in učinke, ki jih posameznik pusti, druga pa na njihove ambicije.

Maruša Gorišek je poudarila še, da temi v Sloveniji ne namenjamo dovolj pozornosti, razlog pa je ta, da je uspeh v Sloveniji dostikrat prikazan kot nekaj negativnega, kar odraža predvsem razmišljanje v kontekstu družbe.

AmCham Komisija za etiko in transparentnost in AmCham Young Leaders Club bosta ustanovili ožjo delovno skupino, ki bodo še naprej raziskovali koncept  meritokracije in kako le tega razumemo v gospodarstvu.