sl Slovenščina

ALTA Skladi d.d. ponuja vsem članom AmCham ekskluzivno možnost vplačil BREZ vstopnih in izstopnih stroškov v vse ALTA Sklade vse do 31.12.2011. Za dodatne informacije pokličite na 040 607 888.

S prijaznimi pozdravi,

ALTA Skladi d.d.

Nekatere odločitve v življenju so enostavnejše. ALTA Bond. Pozabite na depozite!

Naročnik oglasa je družba ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Alta Skladi), ki upravlja obvezniški podsklad ALTA BOND. Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja ter izvleček prospekta, kjer je točen opis investicijske politike, je možno brezplačno dobiti na sedežu družbe vsak delavnik od 9.00 do 15.00 ure oziroma vsak trenutek preko spletnih strani www.alta.si ter na vseh pooblaščenih vpisnih mestih v času uradnih ur. Pooblaščena vpisna mesta so navedena na spletni strani www.alta.si, kjer so dostopna tudi letna in polletna poročila podsklada ter režim vstopnih in izstopnih stroškov. Vlagatelj ima poleg omenjenih dokumentov tudi pravico do brezplačnega izvoda letnega ter polletnega poročila. OPOZORILO: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost obvezniških podskladov je nižja do srednja. Pričakovana doba vlaganja je tri ali več let. Pri samem neto donosu je potrebno upoštevati tudi vstopno provizijo (najvišja je 1%), ki pa članom AmCham ne bo obračunana. Izstopne provizije ni. Donos tako znižajo samo vstopni stroški.