sl Slovenščina

Slovenija je po indeksu DESI* med državami članicami EU uvrščena na 13. mesto, kar nas uvršča blizu povprečja EU. Kljub temu pa veliko težavo, za gospodarstvo in družbo, predstavlja pomanjkanje IKT strokovnjakov. Pomemben korak k celoviti digitalizaciji države je tudi to, da mladim omogočimo pridobivanje digitalnih znanj, tudi z uvedbo predmeta računalništvo in informatika (RIN), saj sicer ne bodo konkurenčni vrstnikom po Evropi.

Teme, ki jih bomo z vrhunskimi gosti in strokovnjaki odpirali na tokratnem AmCham Poslovnem zajtrku, ki bo 18. marca 2022, so:

  • Znanje in veščine, ki jih potrebujemo v digitalnem svetu. Kaj lahko/mora storiti država?
  • Kako učne programe spremeniti in prilagoditi potrebam današnjega časa? Kdaj bo Slovenija uvedla RIN kot obvezen predmet v osnovne in srednje šole?
  • Digitalizacija učnega procesa in priložnosti, ki jih prinaša tehnologija.
  • Vseživljenjsko učenje je potrebno bolj kot kadarkoli prej. Se tega Slovenke in Slovenci zavedamo?

Tokrat bodo z nami:

Pogovor bo vodil Jaka Repanšek, RePublis, LegalIT in sopredsedujoči AmCham Komisiji za intelektualno lastnino. Kot ključni poslušalec se nam bo pridružil dr. Igor Pesek, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.