sl Slovenščina

Teme sestanka: plan aktivnosti v letu 2012, strokovni posvet/seminar na temo intelektualne lastnine, AmCham Dokument o stališču…