sl Slovenščina

Vabimo vas na seminar – delavnico iz prakse – za ponudnike v postopkih

javnega naročanja:

»KAKO SESTAVITI IN OBRANITI POPOLNO PONUDBO PO UVELJAVITVI NOVOSTI, KI JIH PRINAŠATA ZJN-2B in ZJNVETPS-B«

ki bo v torek, 11. maja 2010, od 8.30 do 14.30 ure v Austria Trend, Hotel Ljubljana, dvorana Cassiopeo.

Seminar oz. delavnica bo izveden na praktični osnovi, s prikazom praktičnih problemov in napotkov pri sestavi ponudbe, varstvu ponudnikov z analizo praktičnih primerov in prakse Državne revizijske komisije.

Seminar je namenjen vsem, ki oddajate ponudbe v postopkih javnega naročanja, ki skrbite za sestavo popolnih ponudb, ki ste zadolženi za »zagovor« svoje ponudbe v postopku pravnega varstva pred Državno revizijsko komisijo.

Seminar oz. delavnico bodo izvajali strokovnjaki – praktiki s področja javnega naročanja:

odvetnik Aleš Avbreht, odvetnica Marjeta Erjavec, Boštjan Grešak in Aleš Šifrer, ( vsi odvetniška pisarna Avbreht, Zajc & Partnerji) ter mag. Jana Habjan Piletič iz JHP d.o.o.

Udeleženci boste lahko svoja vprašanja, zastavili tudi vnaprej- zaradi priprave odgovorov- na elektronski naslov: ales.avbreht@azodvetniki.com. Odgovore dobite na seminarju.

Cena (vključuje seminar, gradivo in kosilo):

180 eur+ddv

ZA ČLANE AmCham Slovenija POPUST- 45%

99 eur + ddv

ZA ČLANE KOMISIJE ZA JAVNA NAROČILA

brezplačno

Prosimo za čimprejšnje prijave, najkasneje pa do četrtka 6.maj, na: office@amcham.si

PROGRAM:

8.30 – 9.00 Prihod in registracija udeležencev

9.00 – 9.45 BISTVENE SPREMEMBE V ZVEZI S POSAMEZNIMI POSTOPKI – odvetniška pisarna Avbreht, Zajc & PARTNERJI

– predstavitev ključnih sprememb posameznih postopkov oddaje javnega naročila, pomembnih za ponudnike

– novosti pri določanju meril

– pogoji za priznanje sposobnosti

9.45 – 11.30 IZVEDBA POSTOPKA IN POSEBNOSTI POSAMEZNIH POSTOPKOV- odvetniška pisarna Avbreht, Zajc & PARTNERJI

– objave na Portalu javnih naročil, pomembne za ponudnike

– preverjanje in ocenjevanje ponudb

– spreminjanje ponudb in računske napake

– zaključek postopka

– obdobje mirovanja

– vpogled v ponudbe konkurenčnih ponudnikov (spremembe glede javnosti)

– pravno varstvo ponudnikov

11.30 – 12.30 KOSILO

12.30 – 13.30 POGODBA, HRAMBA DOKUMENTACIJE, KAZENSKE DOLOČBE – mag. Jana Habjan Piletič

– obvezne sestavine pogodbe v zvezi z podizvajalci

– ničnost pogodbe

– kazenske določbe

– negativne reference

– dokumentacija, ki se hrani, in rok hrambe

13.30 – 14.30 IZVEDBA PRAKTIČNE DELAVNICE NA IZBRAN PRAKTIČNI PRIMER IN VPRAŠANJA UDELEŽENCEV – Odvetnik Aleš Avbreht in mag. Jana Habjan Piletič