sl Slovenščina
  • Kako podpirati stabilnost zaposlenih in krepiti njihovo zaupanje v hitro spreminjajočih se časih?
  • Kako psihološka varnost vpliva na poslovni uspeh podjetij in organizacij?
  • Kako voditi z zgledom in na način, da se v organizaciji lahko ustvari psihološko varno okolje?
  • Kdaj se meja med delom in zasebnim življenjem zabriše in kako iskati ravnovesje?
  • Kako ohranjati povezanost in kulturo podjetja v hibridnem okolju?
  • Na kakšen način podjetja spodbujajo zdravo delovno okolje?

Tokrat bodo z nami:

Predstavljen bo projekt PROMETEJ, katerega nosilec je AmCham Slovenija. V ambicioznem projektu sodeluje 10 partnerskih organizacij, ki si prizadevajo za prenos in implementacijo dobrih praks usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, ter strmijo k razviti organizacijski kulturi in politiki enakosti spolov.

Pogovor bo povezovala: Nevenka Oštarjaš, HR Partner, IBM in sopredsedujoča AmCham Komisiji za prihodnost dela in izobraževanja.

Pogovor bo potekal v živo ter s spletnim prenosom, v slovenskem jeziku. Število mest na dogodku je omejeno, udeležbo prosimo potrdite s prijavo spodaj.

Projekt PROMETEJ/PROMETHEUS financira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma 2014 – 2021 v višini 497.867,05 EUR, ki predstavlja prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi, ter pripadajoče slovenske udeležbe preko javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.

Sodelujemo skupaj za zelenokonkurenčno in vključujočo Evropo.

*Za vsebino te spletne objave je odgovoren izključno AmCham Slovenija in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa.