sl Slovenščina

AmCham Slovenija je organizirala Poslovni zajtrk, s katerim je želela osvetliti pogled na slovensko poslovno okolje, kot je dejala izvršna direktorica AmCham mag. Ajša Vodnik, od zunaj in od znotraj. Gosta govornika sta bila direktor regije Emerging Markets East 14 Giovanni Di Filippo iz podjetja Cisco Systems in v.d. generalnega direktorja Direktorata za podjetništvo in konkurenčnost mag. Peter Ribarič.

Predsednik AmCham Slovenija Tomaž Lovše je v uvodnem nagovoru poudaril je, da je nujno potrebna vizija o prihodnjem položaju Slovenije ter o načinu povečevanja konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Izpostavil je štiri najbolj kritične države Evropske unije, Grčija, Španija, Italija in Portugalska. Poudaril pa je, da se mora tudi Slovenija zavedati resnosti položaja, saj imamo kar 15 % deficit, zato je pozval k revizij proračuna. Povrniti je potrebno stabilnost z različnimi makroekonomskimi instrumenti in decision-makerji se morajo začeti zavedati tega problema.

Gost iz Cisco Systems Giovanni Di Filippo je poudaril, da je ključ do večje konkurenčnosti izobrazba. Ostali trije gonilniki ekonomije pa so infrastruktura (broadband, voda, energija in transport), tranzicije trga (inovacije in produktivnost) ter vladna podpora (dialog javno-zasebno). Naloga izobraževalnega sistema je pripraviti kadre za leto 2015, naloga podjetij pa je prilagoditi delovna mesta za novo generacijo.

Di Filippo je naštel najpomembnejše lastnosti vodilnega kadra podjetij: energija je 75 % uspeha, biti moraš energičen in verjeti v to kar zagovarjaš; deliti ideje; ne išči hvale, ampak konstruktiven feedback; pozitiven pristop; ne obljubi več kot lahko izpolniš; naredi napako, vendar ne dvakrat isto.

Prepričan je, da je prednost Slovenije tudi v njeni majhnosti, ki ji omogoča zagotoviti storitve, ki jih drugi ne morejo. Naša država je lahko pilotni projekt za številne novosti. »Vlada se mora vesti na podjetniški način.« Uspešni so tisti, ki so se sposobni prilagoditi pred ostalimi (early adapter). Pomembno je, da začneš z novimi produkti in inovacijami, saj bo to tvoja konkurenčna prednost na trgu. V svetu velja pravilo, da 10 % povečanje investicij pomeni 1 % povečanje BDP. Faktorji povečevanja produktivnosti so torej: investicije v tehnologijo, izboljšana kvaliteta dela in kapitalske investicije. Zmagovalci se prilagodijo v zgodnji fazi, ostali so poraženci.

»Sprememba za začne v glavi. Potreben je drugačen način mišljenja. Če ti ne uspe in propadeš, začni znova.«

2020 Challenge:

Empowered customer – vedno bolj izobraženi potrošniki, želijo personalizirane storitve

Real time information – če želiš biti update supplier, moraš preskrbovati informacije v realnem času

koncept borderless organization – do 2020 naj bi 50% idej in produktov prišlo zunaj podjetja, preko Interneta in potrošnikov

Internet generation – za nove drugačno izobražene generacije se je potrebno prilagoditi (delovno okolje in tehnologije)

Pogled od znotraj je predstavil v.d. generalnega direktorja Direktorata za podjetništvo in konkurenčnost mag. Peter Ribarič. Podrobneje je predstavil Izhodno strategijo (Slovenian exit strategy 2010 – 2013), ki je po njegovem mnenju dober politični dokument, ki omogoča stabilnosti Slovenije, je pa potrebno na njej še veliko delati. Vsebina dokumenta: ukrepi ekonomske politike, strukturalne spremembe ter institucionalne prilagoditve. Poudaril je, da bi morali biti bolj zahtevni do javne uprave, ki jo vidi kot servis za državljane in gospodarstvo: »Moraš vprašati in moraš zahtevati.« Majhna in srednje velika podjetja lahko dobijo različno pomoč in sredstva, včasih pa je potrebno biti bolj proaktiven. »Bodite zahtevni, vršite pritisk, zahtevajte povratni tok, vsi v javni upravi smo servis za državljane in gospodarstvo.«