sl Slovenščina

Poslovni zajtrk, 19. januar 2011; Gosta: Aleš Zalar, minister za pravosodje in mag. Goran Klemenčič, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije


Tema:
Kako lahko pravosodje in Komisija za preprečevanje korupcije prispevata k večji iskrenosti in posledično konkurenčnosti znotraj slovenskega gospodarstva in okolja?

Na Poslovnem zajtrku smo gostili gospoda Aleša Zalarja, ministra za pravosodje, ki je govoril o pravni državi in njeni izjemni pomembnosti, zlasti na področju ekonomskega razvoja. Načelo pravnega razvoja je pogosto obravnavano ločeno od gospodarskega, družbenega in političnega razvoja, kar ni pravilno. 60-70% naše zakonodaje je sprejete na evropski ravni. Naš glavni izziv je tako uveljavljanje in izvajanje teh zakonov. Morali bi spremeniti njihov način uveljavljanja in izvajanja in ne bi smeli spreminjati zakonov, česar se poslužujemo prepogosto.

Mediji potrebujejo en dan, medtem ko sodišča eno leto za obsodbo. Najprej obsodba, nato sojenje. Ravno to vodi v neskladje. Bolj kot so pričakovanja nerealna, večje so frustracije. Naši sodniki so branilci vladavine prave, kakorkoli pa ne morejo rešiti prav vseh težav in sporov. Lahko si proaktiven in iniciativen, lahko načrtuješ rešitev ob potencialnemu sporu, in se lahko s tem izogneš sporu na sodišču.

Gospod Goran Klemenčič se je strinjal, da je legitimnost institucij in poslovanja zelo nizka. Korupcija je prav v sredini in predstavlja grožnjo naši državi. Nemogoče je pričakovati, da bodo ljudje le stali in opazovali. Ljudje si želijo hitre rešitve. Tega ne bomo rešili le z uveljavljanjem zakonov in zapornimi obsodbami. Nihče ne ve, katere metode in orodja so prava za preprečevanje korupcije. Le-teh je kar nekaj. Problem je, da uradniki in birokrati nimajo pravega strahu pred posledicami. Gospod Klemenčič zagovarja dejstvo, da je potrebno premoženje, ki je bilo pridobljeno na nezakonit način, takoj vzeti.

Posebna zahvala gre našemu pokrovitelju Comtrade programske rešitve d.o.o..