sl Slovenščina

Gosta: dr. Franci Križanič, Minister za finance in dr. Ivan Svetlik, Minister za delo, družino in socialne zadeve