sl Slovenščina

Na zajtrku je naš gost minister Žarnić govoril o delu in nalogah Ministrstva za okolje in prostor ter o načrtih za prihodnost ter kakšne so možnosti izkoriščanja naravnih virov za pridobivanje energije v Sloveniji. Zaradi naravnih danosti ne moremo govoriti o sončni energiji in vetru, naš največji vir so vode.

Minister je omenil tudi Kohezijske sklade ter kako lahko pričakujemo precejšno podporo v obdobju 2007 – 2013. Njihove pomembne prioritete so ureditev gospodarjenja z odpadki , projekti oskrbe s pitno vodo, projekti izvedbe kanalizacijskih omrežij in objektov za zaščito pred poplavami. Dejavnost ministrstva, še kako pomembna za podjetja, so okoljska dovoljenja. Pomembno vlogo imajo pri podpori razvoja in implementaciji zelenih tehnologij v Sloveniji. Gospodarstvo pa si želi tudi boljše sodelovanje pri uvajanju projektov javno zasebnega partnerstva.

Delovna skupina za okolje AmCham je z ministrom dosegla dogovor, da bodo v dokument o stališču t.i. Position paper umestili konkretne predloge za izboljšanje dela ministrstva ter vzpostavljanje boljšega in produktivnejšega odnosa med poslovno javnostjo ter ministrstvom.


Posebna zahvala gre našemu pokrovitelju: Banka Volksbank d.o.o.