sl Slovenščina
Na današnjem zajtrku smo imeli priložnost spremljati zanimivo prezentacijo ministra za zdravje gospoda Dorijana Marušiča. Njegova vizija je pozitivno zdravje prebivalstva, njegova strategija pa je fleksibilnost ter odzivnost zdravstvenega sistema glede na potrebe prebivalstva.

Vrednote slovenskega zdravstvenega sistema:

– solidarnost: vsi prebivalci prispevajo glede na njihov dohodek ter imajo enako pravico do storitev zdravstvenega sistema;

– univerzalnost: vsi imajo pravico do zdravstvene oskrbe;

– enakost: enak dostop do storitev zdravstvene oskrbe glede na potrebe in ne glede na etničnost, spol, starost, socialni status ali plačilno sposobnost ter

– dostopnost: dostop do kvalitetne zdravstvene oskrbe za vse.

Prednosti in slabosti slovenskega zdravstvenega sistema:

Prednosti

univerzalnost obveznega zdravstvenega zavarovanja;

dostopnost do novih tehnologij;

poudarek na promociji, vaovanju in prevenciji;

inštitut ”vratarja” na primarnem nivoju ter

koncesionarji kot odsev javnih ponudnikov.

Slabosti

vgrajena nesolidarnost ali prioritizacija določenih družbenih skupin;

število zdravnikov;

neučinkovitost pri nakupu zdravstvenih storitev – komplementarna zdravstvena zavarovanja;

nesistematičen nadzor kvalitete;

pomanjkanje avtonomnosti ponudnikov javnega zdravstva ter nepovezanost plač in produktivnosti ter

nefleksibilnost institucij javnega zdravstva pri sprejemanju sprememb.

Direktiva EU Cross Border Health Care Directive bo bila implementirana v slovensko zakonodajo do leta 2014

Evropska direktiva omogoča prost pretok pacientov med državami članicami, kjer lahko prejmejo varno in kvalitetno zdravstveno oskrbo.

Navkljub nekaterim omejitvam (transplantacije, cepljenja, bolnišnice ter draga zdravstvvena oskrba), odpira direktiva meje tujim ponudnikom zdravstvenih storitev ter predstavlja velik izziv zdravstvenemu sistemu.

Razvoj in izboljšanja znotraj zdravstvenega sistema so lahko zagotovljena preko finančno dostopnega, dobro organiziranega ter akreditiranega sistema, ki zagotavlja storitve visoke kvalitete ter varnosti, ki so klinično in stroškovno učinkovite.

Ključna beseda: Potrebna je dostopnost do zdravstvenih storitev. 4 cilji:

– finančni cilj (dostopnost do skladov povezanih s solidarnostjo);

– organizacijski cilj (fleksibilnost vodstva institucij javnega zdravstva, število zdravnikov, čakalne dobe, poudarek na primarni zdravstveni oskrbi, varovanje, prevencija ter promocija zdravja);

– cilj določitve realnih potreb (sistematična uvedba novih zdravstvenih tehnologij glede na klinično učinkovitost ter učinkovitost stroškov) ter

– kvalitativen cilj (ni pomemben le dostop do vseh storitev, ampak do storitev zdravstvenega zavarovanja visoke kvalitete in varnosti)

Gospod Marušič je omenil tudi reformo v zdravstvenem sistemu. ‘’Vsa zdravila bi morala biti uvedena na enak način. Potrebna je večja transparentnost v procesu implementacije novih zdravil ter tehnologij. V letih 2011-12 bomo namenili določen delež proračuna (približno 2 %) za nove tehnologije in investicije. To je namreč cilj držav članic EU. Moramo odpreti trg zdravstvenih zavarovanj, v nasprotnem primeru ne bomo mogli doseči ciljev, ki jih narekuje evropska direktiva EU Cross Border Health Care Directive. Zato moramo najti način, na katerega bomo privabili paciente iz ostalih držav EU. Slovenija potrebuje v naslednjih 5-6 letih 5 novih bolnišnic, načtrovanih na podlagi trenutnih trendov in potreb populacije. Stroški gradnje bi dosegali med 200 in 300 milijoni €, kar je zgolj majhen delež proračuna. Zaradi pomanjkanja zdravnikov je v vsakem trenutku vsak 5 zdravnik v službi. V tem pogledu smo najmanj učinkovita država v EU.”

‘’Potrebujemo več avtonomije za naše ponudnike zdravstvenih storitev.’’

‘’Definiraj problem, najdi cilj, začni dialog in pojdi naprej.’’