sl Slovenščina

Tokratni poslovni zajtrk Ameriške gospodarske zbornice je potekal v luči primerjave dela ministra in dela vrhunskega menedžerja. Kot gostja je nastopila notranja ministrica Katarina Kresal. Slednja meni, da mora minister biti tudi menedžer, saj mora biti organiziran in znati usklajevati ljudi.

Ministrstvo za notranje zadeve je po njenem ključnega pomena za državo. Meni, da v Sloveniji še vedno velja prepričanje, da vsi niso enaki pred zakonom, zato se v njenem ministrstvu trudijo, da dokažejo nasprotno.

Spregovorila je tudi nekaj besed o nacionalnem preiskovalnem uradu. Poudarja, da ne gre za slovenski FBI, čeprav je moč najti določene podobnosti. Urad namreč ne bo neodvisen kot FBI, saj bo še vedno pod vodstvom generalnega direktorja policije, sestavljali pa ga bodo kriminalisti in strokovnjaki z gospodarskega področja, ki “znajo med drugim brati tudi bilance podjetij”. Bo logistično ločen od policije in bo imel svojo administracijo, saj bo le tako lahko uspešno deloval.