sl Slovenščina

Ob Mednarodnem dnevu boja proti korupciji vas AmCham Delovna skupina za korporativno etiko in transparentnost vabi na okroglo mizo z naslovom Nasprotje interesov – tveganja in upravljanje z njimi, ki bo v ponedeljek, 9. december 2013 od 16.00 do 18.00 ure v Inovacijskem centru podjetja IBM, Kristalna palača, BTC, Ameriška ulica 8, Ljubljana.

Uvodni nagovor bo imel dr.Gregor Virant, Minister za notranje zadeve in javno upravo.

Govorniki okrogle mize so:

dr. Gregor Virant, Minister za notranje zadeve in javno upravo

dr. Goran Klemenčič, Komisija za preprečevanje korupcije

Aleš Avbreht, Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba, o.p., d.o.o. in predsedujoči AmCham Komisiji za javna naročila

Michele Leonardi, IBM Slovenija d.o.o. in sopredsedujoči AmCham Delovni skupini za korporativno etiko in transparentnost

Mateja Modic, MNZ, Služba za notranjo revizijo

Na AmCham Strokovnem posvetu bodo gostje govorniki razpravljali o temah:

Mednarodni dan proti korupciji (9. december 2013); Korporativna etika in transparentnost; Prenos dobrih praks iz gospodarstva v javno upravo, Poslovna etika, Korporativna etika, Osebna etika kot nasprotje, Etika v javnih podjetjih in v zasebnih podjetjih, Dobiček kot nasprotje etike, Kriza kot dejavnik, ki onemogoča etično ravnanje, Nasprotje interesov – tveganja in upravljanje z njimi

Moderatorka okrogle mize bo Mojca Međedović, pooblaščena preiskovalka prevar in vodja forenzičnih storitev v podjetju PWC d.o.o. in bo postavljala tudi zelo neposredna vprašanja povezana z majhnostjo gospodarskega in političnega okolja in z vsemi tveganji, ki jih prinaša ta specifičnost slovenskega prostora.

Vljudno prosimo za potrditev vaše udeležbe najkasneje do petka,

6.12.2013 na naslov business@amcham.si

število mest je omejeno. Prednost imajo AmCham člani in člani AmCham komisij.