sl Slovenščina


AmCham Komisija za zdravstvo in kakovost bivanja v sodelovanju z EIT Health in Ljubljanskim univerzitetnim inkubatorjem pripravlja jutranji pogovor o prihodnosti medicine“The glory of medicine is that it is constantly moving forward, that there is always more to learn. The ills of today do not cloud the horizon of tomorrow, but act as a spur to greater effort.”

— William James Mayo 

Priča smo eni največjih svetovnih zdravstvenih kriz v sodobni zgodovini. Kaj bomo storili? 


Nove in napredne tehnologije, znanstveni dosežki in personalizirana medicina, ki prilagaja zdravljenje posamezniku. Vse to prinaša nov zagon in priložnosti, a vprašanje je, če se bo to poznalo v bolj kvalitetnem zdravljenju bolnikov?

Zakaj je bistvenega pomena sodelovanje znanosti, podjetij, vlagateljev, regulatorjev in zdravnikov ter zdravstvenih delavcev? Kakšno vlogo lahko igrajo slovensko znanje in podjetja pri globalnem razvoju?

Kateri so ključni izzivi? Kako sodelovati z multinacionalkami kot enakovrednim partnerjem? Zakaj mora biti država napredna in opolnomočiti strokovnjake v javnem in zasebnem sektorju?


Soočili bomo poglede raziskovalcev, investitorjev, predstavnikov uglednih mednarodnih podjetij in države.KDAJ IN KJE


Dobimo se v četrtek, 26. novembra 2020, od 9.00 do 10.30 na spletni platformi Zoom.


PRIJAVA:
 

Katja Klopčar,

General Manager, Medtronic Slovenija

Prof. dr. Damijan Miklavčič,

Research Programme Leader, Laboratory of Biocybernetics, Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana

Nicole Arming,

General Manager, Roche Slovenija

Anne-Laure Meynier,

Investment Director, Apposite Capital
Ključni poslušalci:

Mag. Peter Geršak, državni sekretar, Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije.

Andrej Franc Plesničar, ZZZS.

Urša Lakner, sopredsedujoča AmCham Komisiji za zdravstvo in kakovost bivanja, Corporate Affairs Manager, Pfizer.

 

Pogovor bo moderirala Vida Dolenc Pogačnik, direktorica operative in vodja mednarodnega sodelovanja, AmCham Slovenija.