sl Slovenščina

Slovenija ima 23% brezposelnost med mladimi

VZROK: Je težava v pomanjkanju delovnih mest ali v neprimernem znanju in kompetencah mladih?

IZZIV: Kateri poklicni profili so najbolj ogroženi? Katera znanja so najbolj iskana? Katera so znanja in veščine 21.stoletja? Je naš izobraževalni sistem pripravljen? Kakšne ukrepe bi morali sprejeti?

Ali so za zaposlitev mladih ključna dodatna znanja? Kako prenoviti šolski sistem, da bo pomagal oblikovati uspešne mlade? Kako bolje promovirati izobraževanje za poklice, ki jih trg najbolj potrebuje? Kaj potrebujejo podjetja?

Ta vprašanja in izzive si bomo zastavili na

STROKOVNEM POSVETU »Mladi in zaposlovanje – veščine 21. stoletja«

Sreda, 4. marec 2015, od 15.00 do 17.00 ure, Austria Trend hotel Ljubljana, dvorana Orion, Dunajska 154, Ljubljana

Na posvetu bodo pri iskanju rešitev/odgovorov sodelovali: predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Inštituta Jožef Stefan, CMEPIUS-a, Ekonomske fakultete v Ljubljani, Zavoda za zaposlovanje RS, AmCham Delovno pravne komisije, predstavniki mladih, ki so brezposelni, mladih, ki so se takoj po končanem izobraževanja zaposlili, predstavniki kadrovskih oddelkov večjih slovenskih in tujih podjetij, mladi tik pred končanjem izobraževanja in seveda vsi, ki boste na posvet prišli.

Želimo si vaše aktivne udeležbe.

Posvet bo tudi izhodišče za oblikovanje AmCham Delovne skupine za izobraževanje, katere cilj bo oblikovati konkretna stališča in biti partner sprememb.

Posvet bo potekal v slovenskem jeziku, brez prevoda. Pogovor bo moderirala Vida Dolenc Pogačnik, namestnica direktorice, AmCham Slovenija.

Prijazno vabljeni!


Vaše prijave sprejemamo do ponedeljka, 1. marca 2015, na e-naslov: business@amcham.si

Partner: