sl Slovenščina

Na zadnjem uradnem srečanju v 2021 se bomo učili, kako misliti in delovati vključujoče, zakaj je to pomembno v naših delovnih okoljih, kaj lahko kot posameznice in posamezniki naredimo v naših vsakodnevnih interakcijah in pri strateških odločitvah, ki jih sprejemamo?

Delavnico bo vodila Nina Pejič z gostjama, dr. Jovano Mihajlovič Trbovc in dr. Tamaro Pavasović Trošt. Skupaj si bomo postavili prava vprašanja, poiskali odgovore nanje in ugotovili, kako lahko prispevamo k bolj vključujoči in enakopravni družbi.

AmCham Young Leaders Club se zavzema za pozitivne spremembe, ki so potrebne v naši družbi, s poslanstvom biti vzornik mlajšim generacijam. Hkrati so YLC člani in članice kot mladi voditelji in voditeljice lahko gonilo pozitivnih sprememb v svojih organizacijah in širše.

Sprememba vrednostnega sistema se ne zgodi čez noč in bodoče voditeljice in voditelji moramo poskrbeti, da razumemo izzive sodobnega časa, jih aktivno obravnavamo in iščemo pozitivne zgodbe, ki motivirajo in spodbujajo k spremembam.

Skupina AmCham Equals kot enega takšnih izzivov izpostavlja enakost med spoloma ter širši pomen vključevanja in raznolikosti za nas kot aktivne ustvarjalke in ustvarjalce družbe, v kateri živimo in delujemo